Aanpak werkgever

Agressie en ongelukken kunt u nooit helemaal voorkomen. Maar met een goede bedrijfsaanpak kunt u er wel voor zorgen dat onveilige situaties niet uit de hand lopen. Risico inventarisatie, heldere communicatie, omgangsregels en nazorg horen daarbij. Hieronder leest u welke aanpak en oplossingen er zijn voor veiligheid in de taxi.

Meten is weten


Breng eerst in kaart hoe vaak en op welke manier medewerkers te maken krijgen met onveiligheid. Registreer incidenten en praat regelmatig over ervaringen met agressie en geweld, bijvoorbeeld in teamoverleg. Gebruik hiervoor de volgende oplossingen:


Regels voor omgang met de klant

Met heldere regels voor personeel en klanten voorkomt u discussies of onaangename verrassingen. Wanneer mag de chauffeur een klant weigeren? Hoe gaat een centralist of planner om met een klagende klant? En wanneer schakelt het bedrijf de politie in? Dit moet voor iedereen duidelijk zijn. Gebruik hiervoor de volgende oplossingen:

Trainingen omgaan met agressie en geweld

Of een situatie beheersbaar blijft of juist escaleert hangt voor een belangrijk deel af van het gedrag van de chauffeur (en de centralist). Een training kan uw personeel hierbij helpen. Deelnemers oefenen hoe ze het beste kunnen handelen in lastige situaties. Kijk voor meer informatie bij:


Goede beveiliging en communicatie

Een goed beveiligingssysteem en een goede communicatie met centralisten zorgt ervoor voor dat chauffeurs zich veiliger voelen. Centralisten kunnen een situatie in de gaten houden en indien nodig voor hulp zorgen. Kijk voor meer informatie bij:


Wat te doen bij incidenten

Wie komt in actie als een situatie uit de hand dreigt te lopen? Of als zich daadwerkelijk een ernstig ongeluk voordoet? Elke situatie is verschillend. Een draaiboek kunt u niet maken, maar duidelijke afspraken vooraf kunnen veel ellende voorkomen. Gebruik hiervoor de volgende oplossing:

Nazorg na incidenten

Medewerkers kunnen behoorlijk van de kaart zijn na een incident of een verkeersongeluk. Door aandacht en goede nazorg voelen mensen zich gehoord en herstellen ze sneller. In het uiterste geval betekent dit het inschakelen van deskundige hulp. Gebruik hiervoor de volgende oplossingen:

 Naar boven