Taxichauffeurs worden regelmatig geconfronteerd met vervelend gedrag van klanten. Bijvoorbeeld van leerlingen met gedragsproblemen. Of een klant die eist dat de chauffeur harder rijdt dan is toegestaan. Een enkele keer komen meer ernstige incidenten met geweld voor. Dat kan– direct of pas veel later – tot ziekteverzuim leiden. Taxibedrijven en hun medewerkers kunnen veel doen om agressief gedrag in goede banen te leiden. En te werken aan sociale veiligheid. Zo kunt u met gedragsregels grenzen stellen aan toelaatbaar gedrag. En kunnen chauffeurs leren beter om te gaan met vervelende situaties.

Agressief gedrag speelt niet alleen tussen klanten en medewerkers. Ook collega’s in het eigen bedrijf, of collega's van verschillende bedrijven kunnen elkaar het leven behoorlijk zuur maken. Hier staat de aanpak van agressie in de omgang tussen klanten en medewerkers centraal.

 

Risico's en normen

Hier leest u wat agressie is en wat de gevolgen zijn. En welke maatregelen werkgevers van de wet moeten nemen om werknemers hier tegen te beschermen.
Lees meer...


Aanpak werkgever

Agressie en onveilige situaties kunt u in goede banen leiden met een goede bedrijfsaanpak. Hier leest u hoe u die opstelt. En welke oplossingen er zijn om u te helpen.
Lees meer...


Aanpak werknemer

Voor chauffeurs, centralisten, planners en ander niet-rijdend personeel bestaan aparte oplossingen om agressie te voorkomen of te hanteren.
Lees meer...


 Naar boven