Fysieke overbelasting voorkomen is belangrijk voor werkgevers. Hiermee beperkt u verzuim als gevolg van lichamelijke klachten. Bovendien heeft u een wettelijke verplichting op dit gebied.

Een goede bedrijfsaanpak om fysieke belasting te verminderen bestaat uit de volgende stappen:

  1. Breng in kaart wat de risico's binnen uw bedrijf zijn voor lichamelijke overbelasting. Dit doet u met de digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  2. Houd u aan de afspraken over fysieke belasting. Voor de taxibranche zijn deze vastgelegd in de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting.
  3. Zorg voor een gezonde werkomgeving. Een werkplek moet ergonomisch verantwoord zijn. Gebruik hiervoor de Stoeltoets en Tilhulpmiddelen. Ook kunt een u een werkplekonderzoek laten uitvoeren door Sociaal Fonds Taxi.
  4. Geef voorlichting over fysieke overbelasting en bespreek met medewerkers  hoe zij lichamelijke klachten kunnen voorkomen. Dit doet u met de training Spaar je rug, het Rugboekje, het Inwerkprogramma en de cursus preventiemedewerker.
 Naar boven