Gezond werken

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wel hebben zij hier een verschillende rol in. In de arbocatalogus leest u welke oplossingen er zijn voor ondernemers, chauffeurs, planners, centralisten en preventiemedewerkers om een prettige en veilige werkplek te creëren. Bijvoorbeeld hoe u rugklachten voorkomt. Of hoe u lastige klanten te woord kunt staan. Ook leest u hier aan welke verplichtingen u als werkgever moet voldoen. Heeft u bijvoorbeeld al een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd?

Verzuim

Het ziekteverzuim in de taxibranche is relatief hoog. Hier leest u op welke manieren Sociaal Fonds Taxi u kan helpen bij uw aanpak van verzuim.
Lees meer...


Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Sinds 1994 moeten werkgevers een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Hiermee brengt u de risico’s in uw bedrijf in kaart.
Lees meer...


Arbocatalogus

De Arbocatalogus is een afspraak tussen sociale partners die voor iedereen in het taxivervoer geldt. Hierin staan afspraken over veiligheid in de taxi en hoe u lichamelijke overbelasting kunt tegengaan.
Lees meer...


Veilig in de taxi

De arbocatalogus bestaat uit 2 delen. Het eerste onderwerp is Veilig in de taxi. Hier leest u hoe u agressie in de taxi voorkomt en hoe u er mee omgaat als het toch gebeurt.
Lees meer...


Fysieke belasting

Het andere onderwerp uit de arbocatalogus is fysieke belasting. Hier leest u hoe u lichamelijke klachten voorkomt of beperkt. Bijvoorbeeld door een tilhulpmiddel te gebruiken.
Lees meer...


WerkVermogensMonitor

De WerkVermogensMonitor® is een handig instrument voor werkgevers bij het opzetten van een pro-actief verzuimbeleid.
Lees meer...


Free Learning Gezond werken in de Taxi

In navolging van het succesvolle Rugboekje heeft SFT nu de informatie van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting verwerkt in een online training. Aan de hand van 16 vragen kunnen taxichauffeurs iets leren over het voorkomen van klachten aan rug, nek en schouders.
Lees meer...


 Naar boven