Uitzendbureau 

In de taxibranche zijn diverse uitzendbureaus/detacheerders actief. Er zijn bureaus gespecialiseerd in taxichauffeurs en er zijn reguliere uitzendbureaus die werknemers in diverse branches te werk stellen, waaronder ook de taxibranche. Voor beide typen bureaus gelden andere afspraken en verplichtingen.

Gespecialiseerde uitzendbureaus

Er is een aantal bureaus met name gespecialiseerd in het aanbod van taxichauffeurs. Zij vallen rechtsreeks onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer en moeten dus ook deze CAO volgen. Deze uitzendbureaus worden door SFT gecontroleerd op naleving van de CAO Taxivervoer. Taxibedrijven kunnen van deze categorie uitzendbureaus/detacheerders onbeperkt inlenen.

Reguliere uitzendbureaus

Er zijn ook reguliere uitzendbureaus die gedeeltelijk werknemers in de taxibranche te werk stellen. Een taxibedrijf mag van een dergelijk uitzendbureau conform artikel 6.3 van de CAO Taxivervoer maximaal 15% inlenen. Indien een taxibedrijf meer dan 15% via zo’n regulier uitzendbureau wil inlenen en niet beperkt wil worden door de maximale inleen van 15%, kan dat reguliere uitzendbureau met SFT een vrijwillige aansluiting aangaan. Deze uitzendbureaus worden dan ook door SFT gecontroleerd op naleving van de CAO Taxivervoer. Middels deze vrijwillige aansluiting gaat het reguliere uitzendbureau drie verplichtingen aan ten aanzien van het uitgeleende personeel:

 1. Integrale naleving van de CAO Taxivervoer en de CAO SFT,
 2. Aanmelding en opgave aan Bedrijfspensioenfonds Vervoer sector taxi,
 3. Afdracht SFT-premie.

Hierbij geldt wel een verruiming van de ketenregeling ten aanzien van het aanbieden van het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten, voordat sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Wettelijk mag een taxibedrijf binnen een termijn van twee jaar maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden. Middels de vrijwillige aansluiting mogen door het uitzendbureau maximaal zes tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangeboden worden binnen een termijn van vier jaar. Dit sluit aan op de CAO voor Uitzendkrachten.

NB. Vermelding op onze website zegt niets over de kwaliteit van de bedrijven. Daar geven wij geen oordeel over.

Inlenersbeloning

Voor uitzendkrachten is op basis van de CAO voor Uitzendkrachten vanaf de eerste dag de inlenersbeloning van toepassing. Dit houdt in dat voor wat betreft de inschaling voor de totstandkoming van het juiste loon het loongebouw van de CAO Taxivervoer van toepassing is. Dit geldt voor zowel da ABU- als de NBBU-CAO. Beide CAO’s hebben de mogelijkheid van de inlenersbeloning af te wijken voor zover sprake is van het te werk stellen in het kader van ‘social return’ (zie artikel 27 ABU en artikel 35 NBBU). De ABU-CAO heeft hiervoor een apart loongebouw (artikel 28 ABU-loongebouw). De NBBU kent een korting van 15% op de inlenersbeloning. CAO-partijen hebben onlangs besloten dat artikel 6.1 van de CAO Taxivervoer (Regels betreffende uitzendkrachten) onverkort van toepassing is. Oftewel: de inlenersbeloning dient 100% gevolgd te worden.


Onderstaande bedrijven vielen in het verleden onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer:

 • Bus Event B.V./Senior Drivers B.V., Ginnekenweg 32, 4818 JG Breda, KvK 20124448 (1-4-2014 t/m 30-6-2016)
 • Borrius Personeelsdiensten B.V., Merwede 58 60, 8226 NA Lelystad, KvK 54500729 (1-1-2012 t/m 15-7-2015)
 • De Uitzendmakelaars B.V., Friesestraatweg 175, 9743 AB Groningen, KvK 01174557 (7-5-2014 t/m 30-6-2016)
 • De-Tax B.V., Papierbaan 50A, 9672 BH Winschoten, KvK 02330902 (20-10-2009 tot 5-6-2013)
 • E-Dend B.V., Bodegravenstraat 50, 5043 BR Tilburg, KvK 18064502 (12-9-2005 t/m 9-5-2016)
 • Flex Taxi Cooperatie U.A., Bislett 19, 7825 SB Emmen, KvK 01180857 (3-1-2011 tot 4-4-2013)
 • Jongepier Detachering B.V., Stemerdingweg 29, 3769 CE Soesterberg, KvK 32125345
  (7-8-2007 tot 29-8-2013)
 • Mobility Masters B.V. Stemerdingweg 29, 3769 CE Soesterberg, KvK 58724230 (6-9-2013 tot 9-9-2014)
 • Navique Payrolling B.V., Compagniestraat 1, 7826 TB Emmen, KvK 52931374 (1-1-2014 t/m 30-6-2016)
 • Orange Box People B.V., Metaalweg 12B, 3751 LS Bunschoten-Spakenburg, KvK 62300342 (29-4-2015 t/m 31-10-2015)
 • Randstad Transport B.V., Diemermere 25, 1112 TC Diemen, KvK 33285134 (1-12-2011 t/m 31-12-2015)
 • Road to Jobs Flex- and Fulltime B.V., Papierbaan 50 a, 9672 BH Winschoten, KvK 02073645 (1-1-2011 tot 6-5-2014)
 • TDESK BV, Postbus 486, 8200AL Lelystad, KvK 08091459 (1-1-2000 tot 29-11-2011)
 • Vervoersteam B.V., Enschedesestraat 16, 7582 AG Losser, KvK 08152983 (01-09-2010 t/m 30-6-2016)
 • Vervoersteam Nederland B.V., Simon Stevinweg 2a, 8013 NB Zwolle, KvK 08212981 (1-3-2010 t/m 31-12-2015)

De volgende bedrijven vallen onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer middels de vrijwillige aansluiting:

 • Consolid Openbaar Vervoer BV, Radarweg 511-513, 1043 NZ Amsterdam, KvK 54646588 (1-10-2015 t/m 30-6-2017)
 • Doorwerkgever BV/ChauffeurXpert, Veldheimerlaan 45, 1402 LB Bussum, KvK 32127343 (1-2-2012 t/m 30-6-2017)
 • Flexion Vervoer B.V., Weg naar den Dam 4, 9932 GA Delfzijl, KvK 55007325 (1-5-2014 t/m 30-6-2017)
 • Goed Arbeidsmarkt Intermediair B.V., Noorderstraat 44, 7811 AL Emmen, KvK 01167444 (1-7-2016 t/m 30-6-2017) 
 • Goed Personeel B.V., Laan van de Eekharst 70, 7823 AR Emmen, KvK 64391764 (1-7-2016 t/m 30-6-2017)
 • HelloFlex People 201 B.V. (Handelsnaam: Talent4Taxi Diensten B.V.),
  Julianalaan 1, 1213 AP Hilversum, KvK 57479976 (1-1-2014 t/m 30-6-2017)
 • Let's Work Now Vervoer VOF, Wilhelminastraat 19, 7101 CM Winterswijk, KvK 57962529 (17-6-2013 t/m 30-6-2017)
 • Repay HRM Logistics N.V., Nerhoven 19, 5126 TB Gilze, KvK 60774630 (1-1-2015 t/m 30-6-2017)
 • Taxi Payroll Services B.V., Kloosterraderstraat 20, 6461 CD Kerkrade, KvK 67241565 (1-12-2016 t/m 30-6-2017)
 • Taxiwerq Chauffeursbemiddelingsbureau B.V., Edisonstraat 10, 7903 AN Hoogeveen, KvK 01163350 (van 1-3-2013 t/m 30-06-2017: voor zover het werknemers betreft die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en van 1-1-2015 t/m 30-6-2017: voor alle werknemers).
 • We Go Vervoer B.V., Klepel 171, 7811 KT Emmen, KvK 01180681 (10-10-2010 t/m 30-6-2017)

De volgende bedrijven vallen rechtsreeks onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer:

 • ADW Services B.V., ks. Ibisweg 6, 1033 RB Amsterdam, KvK 61346462 (10-9-2014 t/m 30-6-2021)
 • Cervo Payroll B.V., Zuidwenk 25, 3725 CA Bunschoten-Spakenburg, KvK 64325415 (02-11-2015 t/m 30-6-2021)
 • HR Via Care Taxi B.V., Maasstadweg 53, 3079 DZ Rotterdam, KvK 56580746 (20-12-2013 t/m 30-6-2021)
 • Please Taxi BV, Croylaan 14, 5735 PC Aarle-Rixtel, KvK 17182343 (1-1-2011 t/m 30-6-2021)
 • Taxi Personeelsdiensten B.V., Noorderstraat 44, 7811 AL Emmen, KvK 56683081 (1-1-2013 t/m 30-06-2021)
 • Taxiwerq Administratieve Diensten B.V., Edisonstraat 10, 7903 AN Hoogeveen, KvK 01182391 (1-1-2011 t/m 30-06-2021)
 • Work-IC, Asterweg 19 D9, 1031 HL Amsterdam, KvK 34316755 (21-6-2010 t/m 30-6-2021)

Waadi

Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Inleners moeten zelf nagaan of onderstaande uitzendbureau’s, detacheerders en payroll bedrijven wel een KvK waadi check hebben, dit met het oog op het uitsluiten van aansprakelijkheid. Op de website van de Kamer van Koophandel leest u hier meer over. 

 Naar boven