Toepassing loontabel in de praktijk

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor het rijdend personeel een nieuwe loontabel. CAO-partijen vinden het belangrijk om de tabel op een drietal punten nader toe te lichten.

Toepassing eerste twee treden

Trede 0 (0/3 maanden) is vervangen door trede 1 (0/4 maanden). Trede 0 (4/12 maanden) is vervangen door trede 2 (5/12 maanden). De opvolgende treden zijn doorgenummerd. Hierbij ontstond de vraag hoe de eerste twee treden moeten worden doorlopen. CAO-partijen lichten dit toe in onderstaand schema. Het uitgangspunt hierbij is dat de werknemer maximaal 4 maanden in trede 1 en maximaal 8 maanden in trede 2 kan zitten.

(/15,2kB)

Doorstroming vanuit jeugdloon naar volwassen loon

Tot 2010 werd de werknemer op het moment van het bereiken van de 23-jarige leeftijd meteen ingeschaald op loontrede 0 (4/12 maanden). Hierbij werd loontrede 0 (0/3 maanden) overgeslagen. Vanaf 2010 vindt doorstroming vanuit het jeugdloon plaats naar trede 1.

Bijvoorbeeld: een werknemer die op 1 maart 2010 23 jaar is geworden gaat van € 8,06 (22 jaar) naar € 8,95 (trede 1). Voor de verdere doorstroming geldt bovenvermeld schema.

Diploma’s behaald in december 2009 tellen nog mee

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor het rijdend personeel een nieuwe loontabel, waarbij geen koppeling meer is met het behalen van een bepaald diploma. Heeft een werknemer in december 2009 nog een diploma behaald, dan heeft hij eerst recht op horizontale overschaling en vervolgens op overschaling naar de nieuwe loontabel.

Bijvoorbeeld: een werknemer is in 2009 ingeschaald in loonschaal B, trede 2 (€ 9,17) en heeft in december 2009 het CCV diploma Sociale Vaardigheden behaald, waardoor hij volgens de inschalingsmatrix horizontaal overgeschaald moet worden naar loonschaal C. Allereerst bepaalt de werkgever het nieuwe loon, gebaseerd op de loontabel geldig per 1 juli 2009 op basis van loonschaal C, trede 2 (€ 9,21). Vervolgens vindt overschaling plaats naar de nieuwe loontabel per 1 januari 2010, trede 4 (€ 9,57).

 Naar boven