Wat is een overtreding van de ‘lichtste categorie’?

De werkgever is bevoegd de werknemer een tredeverhoging te onthouden bij het begaan van overtredingen. Dit kunnen verkeersovertredingen zijn, maar ook andersoortige overtredingen. De CAO Taxivervoer (art. 3.7.3) geeft hierbij wel aan dat de eerste 3 verkeersovertredingen van de lichtste categorie niet meegeteld mogen worden. Maar wat wordt nu bedoeld met een overtreding van de lichtste categorie?

Hoogte boetes

Voor elk strafbaar feit kan een geldboete opgelegd worden. Een geldboete is minimaal € 3 en maximaal € 820.000. Voor jongeren van 12 tot 18 jaar is de maximale hoogte € 3.900. De rechter bepaalt hoe hoog de boete precies is.

Strafbare feiten zijn ingedeeld in zes categorieën. De categorie bepaalt de maximale hoogte van de boete. Momenteel geldt de volgende indeling:

 Categorie  Geldboete in euro's
1e categorie € 390
2e categorie € 3.900
3e categorie € 7.800 
4e categorie € 19.500
5e categorie € 78.000
6e categorie € 780.000
Tabel: Maximale geldboetes

 

Met de term lichtste categorie worden dus alle boetebedragen bedoeld die in de eerste categorie vallen.

 

Bron:www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/straffen-en-maatregelen/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-zijn-de-boetes-in-nederland.html

 Naar boven