Toelichting cao-bepalingen

De toepassing en uitleg van de CAO Taxivervoer is soms ingewikkeld. Toch willen werkgevers en werknemers weten waar ze recht op hebben. In sommige gevallen heeft Sociaal Fonds Taxi daarom een bepaling voorgelegd aan CAO-partijen. En hen om een extra uitleg gevraagd. De behandelde onderwerpen vanaf 2005 tot en met 2010 staan in onderstaande overzichten.

 (Wij werken nog aan een index en een betere weergave van de diverse onderwerpen.)

Vraagt u zich af hoe u de nieuwe loontabel toe moet passen, hoe u de normering van de rijtijd vaststelt of hoe het zit met detacheringsbureau's? Dan kunt u dat nalezen op onderstaande pagina's.

 Naar boven