Vervoerscontracten

In de CAO Taxi is een afspraak opgenomen over het aanleveren van gegevens bij SFT over de aan te besteden vervoersopdracht. Zodra de aanbesteding openbaar is gemaakt door de opdrachtgever, moet de overdragende partij bij SFT een lijst van betrokken personeel aanleveren.

SFT publiceert deze lijst (geanonimiseerd) op haar website. Op deze manier hebben inschrijvende partijen vooraf al een indruk van het betrokken personeel en de loonsom die daarbij hoort. SFT is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de informatie op de lijst.

Binnen welke termijn moet de lijst bij SFT aangeleverd worden?

Uiterlijk twee weken nadat de opdrachtgever de aanbesteding openbaar heeft gemaakt, moet de contractpartij schriftelijk een lijst met betrokken personeel aanleveren bij SFT.

Actueel overzicht van aanbestede vervoerscontracten:

(LLV = leerlingenvervoer, RT = regiotaxi)

 

 Naar boven