Toelichting vonnis

Uitspraak gerechtshof; OPOV-regeling tóch van toepassing bij overgang Regiotaxi Waterweg

In het arrest van dinsdag 18 oktober 2016 inzake Connexxion Taxi Service versus ZCN/BIOS c.s. heeft het Hof Den Haag in kort geding (spoedappel) anders geoordeeld dan de kantonrechter. De overgang van Regiotaxi Waterweg van ZCN/BIOS c.s. naar Connexxion kan niet worden gekwalificeerd als overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW.

Dit betekent dat de OPOV-regeling van toepassing blijft en dat niet alle werknemers overgaan en aan het werk gaan bij de nieuwe vervoerder. Volgens deze OPOV-regeling, die onderdeel uitmaakt van de CAO Taxi, moet aan 75% van het betrokken personeel door de nieuwe vervoerder een baanaanbod worden gedaan. Dit arrest onderstreept het belang van de OPOV-regeling.

Download:

 Naar boven