Kosten CAO-controle

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken dat taxibedrijven in een aantal gevallen voor CAO-controles moeten betalen. Dit komt voort uit het principe ‘de vervuiler betaalt’. Er zijn vier varianten waarbij SFT een factuur stuurt voor de CAO-controle. Hieronder vindt u een overzicht.

 1. Bedrijfsoordeel 'onvoldoende'
  Bedrijven die bij de laatst afgesloten CAO-controle het bedrijfsoordeel 'onvoldoende' kregen, gaan de eerstvolgende controle betalen volgens onderstaande staffel. Zij ontvangen de factuur bij de aankondiging van de CAO-controle.

 2. Bedrijfsoordeel 'voldoende met 1 of 2 ernstige overtredingen'
  Bedrijven die bij de laatst afgesloten CAO-controle het bedrijfsoordeel 'voldoende' kregen met 1 of 2 ernstige overtredingen, gaan de eerstvolgende CAO-controle betalen als op dezelfde kernbepalingen opnieuw een ernstige of zeer ernstige overtreding plaatsvindt. Deze herhaling van dezelfde overtreding leidt tot de kwalificatie 'zeer ernstig' en daarmee krijgt een bedrijf het bedrijfsoordeel 'onvoldoende'. SFT verstuurt de factuur bij afgifte van het bedrijfsoordeel.
  Begaat een bedrijf niet op dezelfde maar op andere kernbepalingen één of meer ernstige overtredingen? Dan hoeft de CAO-controle niet betaald te worden.

 3. Hercontroles
  Werkgevers kunnen een hercontrole aanvragen als zij over het bedrijfsoordeel 'onvoldoende' beschikken en de werkgever versneld het bedrijfsoordeel 'voldoende' nodig heeft. Deze afspraak kan zes maanden na afgifte van het bedrijfsoordeel worden gepland. SFT verstuurt de factuur bij de aankondiging van de CAO-controle. Het bedrijfsoordeel wordt afgegeven zodra de factuur voldaan is. 

 4. Bedrijfsoordeel voor bedrijven die niet onder de werkingssfeer vallen
  Het komt incidenteel voor dat een bedrijf voor TX-Keur een bedrijfsoordeel nodig heeft, maar niet onder de werkingssfeer van de CAO Taxi valt. Deze bedrijven ontvangen de factuur bij de aankondiging van de CAO-controle. De factuur dient voldaan te zijn voordat de afspraak plaatsvindt. Het bedrijfsoordeel wordt afgegeven zodra de eventuele correcties zijn verwerkt.

Bedragen

Het factuurbedrag wordt bepaald aan de hand van het aantal werknemers in het taxivervoer op basis van onderstaande staffel.

 Aantal dienstverbanden  Bedrag excl. BTW
 1-9  € 960
 10-49  € 1440
 50-99  € 1920
 100-199  € 2400
 200-499  € 3360
 500-999  € 4800
 >1000  € 6240
 
 Naar boven