Controle in stappen

Bij een controle gaan we na of u zich aan de afspraken houdt die in de CAO Taxivervoer staan. Elk taxibedrijf met personeel wordt tenminste eens in de 3 jaar gecontroleerd. Het onderzoek richt zich op de administratie van de afgelopen 12 maanden. Alleen voor de inleen van personeel kijken we naar het voorgaande kalenderjaar.

Aankondiging controle

U krijgt van ons een brief waarin staat dat wij uw onderneming gaan controleren. En op welke datum wij dit van plan zijn. Op het moment dat u deze datum bevestigt, is de afspraak definitief. Kunt u toch niet op de afgesproken datum? Dan kunt u zich tot uiterlijk 14 dagen van tevoren gratis afmelden. Zegt u korter voor de afgesproken datum af, dan brengen wij administratiekosten in rekening. 

Controle ter plaatse

Een controleur komt op de afgesproken datum langs bij uw bedrijf of uw boekhouder. Na een kort introductiegesprek neemt de controleur een vragenlijst met u door. Deze vragen zijn bedoeld om een indruk te krijgen van uw administratie en hoe u deze heeft ingericht. Hierna gaat de controleur alleen aan de slag. Als hij het onderzoek heeft afgerond, krijgt u direct de uitslag te horen. U ontvangt de onderzoeksresultaten ook per brief, dit is de afsluitende verklaring.

Welke documenten heb ik nodig voor de controle?

In het document Administratie cao-controle (/65,5kB) leest u precies welke papieren u nodig heeft voor de controle door Sociaal Fonds Taxi. Op de werknemerslijst (/71,5kB) kunt u gegevens van uw personeel invullen. Deze informatie staat ook in de bevestigingsbrief die u krijgt thuisgestuurd.

Overtredingen

Soms stellen wij bij een controle een overtreding van een cao-bepaling vast. Bijvoorbeeld dat u te weinig loon heeft betaald. In zo’n geval moet u het hele bedrag nabetalen en 10% extra. Dit is het correctiebedrag. Het is een compensatie voor de werknemer die in het verleden te weinig ontvangen heeft.

Bij ernstige overtredingen breiden wij ons onderzoek uit. In dat geval controleren wij uw administratie van de afgelopen 3 jaar. Welke stappen we verder ondernemen, hangt van de situatie af.

Naar de rechter

Soms verleent een bedrijf geen medewerking aan een controle. Bijvoorbeeld door bepaalde documenten achter te houden. In zo’n geval sommeert Sociaal Fonds Taxi de werkgever om alsnog mee te werken. En om de gevraagde papieren te overhandigen. Doet het bedrijf dit niet? Dan wordt een forfaitaire schadevergoeding aangezegd. Geeft het bedrijf ook hier geen gehoor aan? Dan schakelen we de rechter in. Die vragen we om het bedrijf tot medewerking te veroordelen. En om de opgelopen forfaitaire schadevergoeding toe te wijzen.

 Naar boven