CAO controle

Sociaal Fonds Taxi toetst of werkgevers zich aan de CAO Taxivervoer houden. Daarom controleren wij elk taxibedrijf met personeel. Tijdens een onderzoek wordt de bedrijfsadministratie uitgebreid doorgenomen. En bekijkt een controleur of de werkgever zich wel houdt aan de afspraken die in de CAO zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over arbeidstijdbepaling en looninschalingen.

Wanneer controle?

Sociaal Fonds Taxi controleert elk taxibedrijf dat personeel in dienst heeft minimaal een keer in de 3 jaar. Afhankelijk van het predikaat van het bedrijf, zal het vaker of juist minder vaak gecontroleerd worden:

 • bedrijven die in de categorie “slecht” of “onvoldoende” scoren, worden 1 x per
  jaar gecontroleerd.
 • bedrijven die in de categorie “voldoende” scoren, worden 1 x per 2 jaar gecontroleerd.
 • bedrijven die in de categorie “goed” scoren, worden 1 x per 3 jaar gecontroleerd
  of krijgen na 2 jaar een quick scan.

Een controle kan schriftelijk. Maar werkgevers kiezen meestal voor een bezoek aan het bedrijf. Dit is een normaal periodiek onderzoek. Soms is er een bijzondere aanleiding voor een onderzoek. Bijvoorbeeld als een ondernemer het Taxikeurmerk heeft aangevraagd of wil inschrijven op een aanbesteding. Veel aanbestedende diensten eisen een bedrijfsoordeel 'voldoende'. Maar ook een klacht, bijvoorbeeld van een vakbond, kan aanleiding zijn voor een controle. Meer weten over het aanleidingenonderzoek? Lees verder bij Klachtenformulier.

Verplichtingen voor werkgever

Bij de controles geldt een omgekeerde bewijslast. Dit houdt in dat de werkgever moet aantonen aan Sociaal Fonds Taxi dat hij de CAO naleeft. Ook is de werkgever verplicht om aan het onderzoek mee te werken. Doet hij dit niet? Dan kan hij een boete krijgen.

Afspraak afzeggen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een afspraak voor een controle moet afzeggen. Doe dit wel minimaal 2 weken van tevoren. Anders brengen wij administratiekosten in rekening. De hoogte van dit bedrag hangt af van de datum waarop u afzegt.

 • Zegt u tussen 13 en 8 dagen voor de afgesproken datum een controle af?
  Dan brengen wij een bedrag van € 650 excl. BTW in rekening.
 • Zegt u 7 dagen of korter voor de afgesproken datum een controle af?
  Dan brengen wij een bedrag van € 1.300 excl. BTW in rekening.

Bevoegdheden Sociaal Fonds Taxi

De controlebevoegdheden van Sociaal Fonds Taxi zijn opgenomen in een aparte cao-regeling: cao SFT (/536,0kB) (integrale tekst). Deze heeft een looptijd van 1,5 jaar en gaat in per 1 januari 2018 en eindigt op 30 juni 2019. De cao SFT is per 6 januari 2018 algemeen verbindend verklaard.

Bij bedrijven die niet zijn aangesloten bij het KNV mogen wij alleen de CAO Taxivervoer controleren wanneer deze algemeen verbindend is verklaard. U kunt op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de algemeen verbindend verklaarde cao's bekijken.

Zie ook: Wie zijn we?

 Naar boven