Voorbeeld I 

Werkgever A hanteert het volgende beloningssysteem: een basisloon van € 1.500,- per maand + 15 % van het opgereden bedrag.

Stel dat het opgereden bedrag in een kalenderkwartaal € 10.000,- bedraagt en de chauffeur heeft daarvoor 30 overuren gemaakt.

Op basis van het provisiesysteem ontvangt hij over dat kalenderkwartaal:

basisloon 3 x € 1.500,-                                                          €  4.500,-
15 % van € 10.000,-                                                              €  1.500, -                                                                                              €  6.000, -

Op basis van de CAO heeft hij recht op:

loon per 1-1-2019 (nieuw in dienst) 3 x € 1.944,69         €  5.834,07
30 overuren (€ 11,22 + 20 %)                                            €     403,92 
                                                                                         €  6.237,99

In dit geval leidt het provisiesysteem tot een uitkomst beneden het niveau van de CAO en moet een bijbetaling plaatsvinden van € 237,99.

Als voorschot zal in dit geval in de betreffende maanden ten minste € 1.944,69 (CAO-loon) betaald moeten worden.

 

Voorbeeld II

Werkgever B hanteert het volgende beloningssysteem: een basisloon van € 1.500,- per maand + 15 % van het opgereden bedrag.  Stel dat het opgereden bedrag in een kalenderkwartaal
€ 10.000,- bedraagt en de chauffeur heeft daarvoor 10 overuren gemaakt.

Op basis van het provisiesysteem ontvangt hij:

basisloon 3 x € 1.500,-                                                         €  4.500, - 15 % van € 10.000,-                                                              €  1.500, - 
                                                                                   
€  6.000, -

Op basis van de CAO heeft hij recht op:

loon per 1-1-2019 (nieuw in dienst) 3 x € 1.944,69         €  5.834,07  10 overuren (€ 11,22 + 20 %)                                            €     134,64 
                                              
€  5.968,71 

In dit geval pakt het provisieloon hoger (€ 31,29) uit dan het loon volgens de CAO.

Wel zal ook maandelijks minimaal € 1.944,69 (CAO-loon) als voorschot betaald moeten worden.