1.     Indien zich een dispuut voor doet tussen partijen betrokken bij deze CAO en partijen betrokken bij andere CAO’s over de werkingssfeer van deze CAO, dan zal hierover overleg plaatsvinden.

2.     Het dispuut zal geagendeerd worden voor het eerstvolgende CAO-partijen overleg, zodat partijen bij deze CAO tot een eensluidend standpunt kunnen komen.

3.     Vervolgens zal een afspraak gemaakt worden met partijen betrokken bij de andere CAO om tot een oplossing te komen.

4.     Voorafgaand aan dat overleg zullen partijen afspraken maken om het geschil binnen een bepaalde periode in onderling overleg op te lossen.

5.     Mochten partijen niet tot een oplossing komen dan zal in gezamenlijkheid besloten worden een derde-deskundige in te schakelen om zo tot een oplossing te komen.