Sociaal Fonds Taxi (SFT), opgericht door CAO-partijen, is onder meer belast met controle op naleving van de CAO ter bevordering van eerlijke concurrentie (geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden).

In het bijzonder wordt gecontroleerd op onderstaande kernbepalingen:

1. het betalen van het functieloon en de inschaling en/of toepassing van de juiste loontrede;

2. het toepassen van de arbeidstijdbepalingen;

3. het volgen van de procedure bij schadeverhaal;

4. het betalen van de vakantietoeslag;

5. vervallen

6. het betalen van de overige toeslagen;

7. de vergoeding van de meer- en overuren;

8. de toekenning van het geldende aantal vakantiedagen;

9.  de toekenning van vervangende vrije dagen;

10. toezien op de inning en afdracht aan het sociaal fonds;

11. toezien op de inning en afdracht aan het pensioenfonds;

12. het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie ter controle van alle kernbepalingen.

13. het toepassen van loondoorbetaling bij ziekte en van wachtdagen bij ziekmeldingen

14. vervallen

15. het toepassen van artikel 5.2 (regels betreffende uitzendondernemingen) en het percentage van de loonsom voor ingehuurde medewerkers dat niet onder de werkingssfeer van zowel de CAO Taxivervoer als de CAO SFT valt

16. Arbeidstijdenwet (ATW), Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor taxichauffeurs