CAO Taxivervoer 2014-2016

Hier vindt u de volledige tekst van de CAO Taxivervoer en de loontabellen voor de periode 2014-2016.  De CAO Taxivervoer is per 30 maart 2016 opnieuw (ongewijzigd) algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2016.  

Inhoudelijk is de CAO Taxi ten opzichte van de CAO Taxi 2014 – 2015 niet gewijzigd. Dit betekent dat per 1 januari 2016 een tredeverhoging moet worden gegeven aan werknemers die daar recht op hebben. In de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 is geen loonsverhoging afgesproken: geen structurele loonsverhoging en ook geen eenmalige uitkering.

CAO-boekje aanvragen?

U kunt de CAO Taxivervoer alleen online bekijken. Het gedrukte CAO-boekje is in 2014 verstuurd naar iedereen die zich daar voor ingeschreven had. KNV Taxi, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben dit zo met elkaar afgesproken.

CAO online

De online versie van het CAO-boekje biedt naast een uitgebreide zoekfunctie ook altijd de meest actuele en complete CAO-tekst. De CAO-tekst werken wij gedurende het jaar steeds bij met uitspraken en uitleg van CAO-partijen. Daarnaast zal de CAO-tekst ook nog beschikbaar blijven als download (Word en PDF).

Nadere uitleg CAO Taxivervoer 2014-2016

Loontabellen

Uurloon en onregelmatigheidstoeslag bij dienst in OV

Recent is een nieuwe CAO OV afgesloten. De uitkomsten daarvan hebben ook consequenties voor hoofdstuk 7 uit de CAO taxivervoer, te weten artikel 7.1 Uurloon bij dienst OV en artikel 7.2 ORT bij dienst OV. Per 1 januari 2014 gelden de volgende bedragen:

OV uurloon:
Per 1 januari 2014 € 13,01
Per 1 juli 2014 € 13,14
Per 1 januari 2015 € 13,27

OV ORT:
Per 1 januari 2014 € 4,27
Per 1 juli 2014 € 4,31
Per 1 januari 2015 € 4,35

Voorbeeldcontracten

De CAO Taxivervoer verplicht werkgevers een schriftelijke arbeidsovereenkomst met werknemers af te sluiten. U kunt hiervoor een aantal modelcontracten gebruiken.

 

 


 Naar boven