CAO-boekje (gewijzigde versie 2012)

De CAO Taxivervoer is op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op besluiten die CAO-partijen sinds 2009 over bepaalde CAO-artikelen namen. De nieuwe tekst zorgt voor meer duidelijkheid.

Vanaf 25 april 2012 gelden de nieuwe afspraken voor alle werkgevers en werknemers in de taxibranche. De CAO Taxivervoer blijft van kracht tot en met 31 december 2013.

Hier vindt u de online versie van de gewijzigde CAO Taxivervoer. Er verschijnt geen gedrukt boekje.  De meest recente versie van de CAO Taxivervoer met alle wijzigingen die algemeen verbindend zijn verklaard staat bovenaan. Er onder staan de wijzigingen in chronologische volgorde.

Loontabellen 2013:

In de nieuwe loontabellen is 3% loonstijging en de prijscompensatie van 2,0% verwerkt. De loontabellen gelden vanaf 1 januari 2013.


Uurloon en onregelmatigheidstoeslag bij dienst in OV

De huidige CAO Openbaar Vervoer (1 januari 2013 t/m 31 december 2013) geldt voor één jaar. Per 1 januari 2013 gelden de volgende bedragen:

 OV uurloon:  € 12,88 
 ORT:  € 4,23

   Naar boven