Bedrijfsoordeel


Sociaal Fonds Taxi (SFT) controleert taxibedrijven op de naleving van de CAO Taxivervoer. Het onderzoek ronden wij af met een bedrijfsoordeel.

Dit bedrijfsoordeel kan een voldoende of een onvoldoende zijn en geeft aan in welke mate het bedrijf de CAO naleeft. Het bedrijf ontvangt deze schriftelijke kwalificatie na de cao-controle. Het bedrijfsoordeel kan bij aanbestedingen als selectiecriterium gaan gelden. En sinds 2014 werkt ook TX-Keur met het bedrijfsoordeel. Daarmee wordt het belang van het naleven van de CAO nog groter. Opdrachtgevers kunnen het bedrijfsoordeel opvragen bij het taxibedrijf.

Waarom een bedrijfsoordeel?

De voormalige afsluitende verklaring maakte geen duidelijk onderscheid tussen bedrijven die op het moment van controle de CAO goed naleven en bedrijven die dit pas doen na controle of dwang door SFT. Fouten moesten weliswaar hersteld worden om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, maar zodra dat was gebeurd kreeg het bedrijf de afsluitende verklaring alsnog. Soms moesten we naleving en correctie met juridische dwangmiddelen afdwingen. Dit deed geen recht aan de goede bedrijven die de CAO correct toepassen. Om het onderscheid duidelijker te maken vermelden we sinds 1 november 2011 het bedrijfsoordeel. Dat geeft aan in welke mate het bedrijf de CAO naleeft.

Bezwaarcommissie SFT

Als opdrachtgevers bij aanbestedingen een “voldoende” eisen kan het bedrijfsoordeel van SFT grote gevolgen hebben voor de bedrijven. Mocht een bedrijf het oneens zijn met het bedrijfsoordeel, dan kan het bezwaar maken. Het bezwaar moet tijdig worden ingediend en gegrond worden verklaard. Daarna wordt het behandeld door een onafhankelijke bezwaarcommissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiger van werkgevers,
een vertegenwoordiger namens de vakbonden en een onafhankelijk voorzitter.

Voorlichting

Tijdens het introductiejaar gaf SFT voorlichting aan werkgevers over de nieuwe systematiek. We besteedden daarbij veel aandacht aan de meest voorkomende fouten in de toepassing van de CAO. Het moet voor ieder bedrijf dat wil, mogelijk zijn de CAO voldoende na te leven. 

Inmiddels merken wij dat het vermelden van het bedrijfsoordeel een preventieve werking
heeft voor het correct naleven van de CAO. En dat er zodoende minder oneerlijke concurrentie plaatsvindt.  

 Naar boven