Een overzicht vanaf 1 januari 2019 van alle besluiten die cao-partijen hebben genomen met betrekking tot de cao Taxivervoer.

Besluit van het overleg op 15 februari 2019:
 

WIEG (wet invoering extra geboorteverlof) per 1 januari 2019 van toepassing

In de huidige Cao is in artikel 4.6 (o.a.) opgenomen dat:

Bij de bevalling van zijn echtgenote en de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent: 2 dagen waarop hij arbeid pleegt te verrichten (in een tijdvak van vier weken, gerekend vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont).

Dat is nog de oude wettelijke regeling. Per 1 januari 2019 geldt er namelijk een nieuwe regeling, de WIEG (wet invoering extra geboorteverlof). Er zou sprake kunnen zijn van een overgangsregeling tot 1 juli 2019, maar dat is voor de taxibranche niet het geval. De oude afspraak is dus per 1 januari 2019 komen te vervallen en de nieuwe WIEG bepaling geldt vanaf die datum. Cao partijen zullen bij een volgende tekstwijziging van de Cao Taxivervoer de nieuwe WIEG bepaling opnemen in de Cao.

De nieuwe WIEG bepaling houdt het volgende in:

M.i.v. 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Meer informatie over WIEG is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/plannen-met-geboorteverlof-voor-partners