Uitstel premie-inning voor het jaar 2009

 

CAO-partijen hebben besloten de premie-inning voor het jaar 2009 uit te stellen en over te hevelen naar het jaar 2010.

Per 1 januari geldt een nieuwe CAO SFT. De procedure om deze algemeen verbindend te verklaren, neemt langere tijd in beslag. U krijgt over het jaar 2009 daarom geen nota en hoeft dus geen premie te betalen. Om die reden wordt het premiepercentage over het jaar 2010 verdubbeld tot 1,2 %.

Lees hier meer over de premie-inning

 Naar boven