Uitreiking handboeken contractvervoer

Op 1 oktober jl. hebben staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), staatssecretaris Huizinga (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de eerste exemplaren van de handboeken 'Professioneel Aanbesteden voor contractvervoer' uitgereikt.

In de afgelopen jaren zijn er te veel klachten ontvangen over de kwaliteit van het contractvervoer. Problemen met lange wachttijden, niet altijd vriendelijke chauffeurs en slechte klachtenafhandeling zetten de toon in de media. Voor het rijk en vertegenwoordigers van opdrachtgevers, vervoerders en gebruikers was dit aanleiding om de handen ineen te slaan.
De handboeken en de bijbehorende website www.naarbetercontractvervoer.nl moeten een impuls geven aan de kwaliteit van contractvervoer. Daarnaast start een intensief traject waarin de dialoog tussen opdrachtgever, vervoerder en reiziger centraal staat.

Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft de handboeken in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met vertegenwoordigers van opdrachtgevers, vervoerders en gebruikers ontwikkeld.
In de handboeken komen de verschillende vormen van contractvervoer -AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer, Regiotaxi, Valys, Vmo-vervoer, zittend ziekenvervoer- aan bod.

De betrokken partijen zijn: ANBO, CG-Raad, CNV, CSO (PCOB en Unie KBO), FNV Bondgenoten, KNV Busvervoer, KNV Taxi, ministerie van VWS, ministerie van OCW, ministerie van V&W, OPC, Rover, Sociaal Fonds Taxi, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.

 Naar boven