Wettelijk Minimum Loon is gewijzigd

Per 1 juli 2017 is het Wettelijk Minimum Loon (WML) gewijzigd. De wet gaat boven de CAO Taxi en concreet heeft dit voor de CAO Taxi consequenties. Hieronder lichten we dit nader toe.

Loontabel functie telefonist / overig

De wijziging van de WML leidt tot aanpassing van de loontabel voor de functie telefonist / overig:
21 jaar : 1330,60 euro (WML per 1 juli 2017) 1300,81 euro (cao loontabel)
22 jaar: 1565,40 euro (WML per 1 juli 2017) 1525,10 euro (cao loontabel).
Aanpassing aan deze bedragen is dus noodzakelijk.

Tabel WML

Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2017:
€ 1.565,40 per maand
€ 361,25 per week
€ 72,25 per dag

N.B. Het minimumloon voor volwassenen geldt per 1 juli 2017 ook voor werknemers van 22 jaar.

Minimum jeugdloon

Leeftijd Staffeling Per maand   Per week     Per dag
21 jaar 85%        € 1.330,60   € 307,05     € 61,41
20 jaar 70%        € 1.095,80   € 252,85     € 50,58
19 jaar 55%        € 860,95      € 198,70     € 39,74
18 jaar 47,5%     € 743,55      € 171,60     € 34,32
17 jaar 39,5%     € 618,35      € 142,70     € 28,54
16 jaar 34,5%     € 540,05      € 124,65     € 24,93
15 jaar 30%        € 469,60      € 108,40     € 21,68

N.B. Het minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen stijgt extra, omdat zij per 1 juli een hoger percentage van het minimumloon voor volwassen werknemers krijgen.

Deeltijd

Bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager.

 Naar boven