Werknemers ontvangen eenmalige uitkering in november

In de CAO Taxivervoer is de afspraak opgenomen dat iedere werknemer die op
1 november 2015 in dienst is van een werkgever in de taxibranche, recht heeft op uitbetaling in november 2015 van een eenmalige uitkering van € 75,- bruto.

Parttimers en MUP-krachten

Parttimers en MUP-krachten maken aanspraak op een eenmalige uitkering naar rato van de omvang van hun dienstverband. Voor de bepaling van de omvang van het dienstverband geldt een referteperiode van 3 betalingsperiodes voorafgaand aan 1 november 2015.

In de praktijk geldt dat voor parttimers en MUP-krachten naar het aantal gewerkte uren wordt gekeken over de maanden augustus 2015 tot en met oktober 2015. Op basis van dit aantal uur wordt berekend hoeveel de werknemer heeft gewerkt ten opzichte van een fulltimer. Vervolgens wordt dit parttimepercentage afgezet tegen de eenmalige uitkering van €75,-. Dit betekent dat ook de meeruren die een parttimer in tijd spaart, meetellen voor de hoogte van de uitkering die de werknemer ontvangt in november en dat niet alleen de uitbetaalde uren bepalend zijn voor de hoogte hiervan.

Jaarurenregeling

Voor de werknemer met een jaarurenregeling geldt dat de uren die hij maandelijks uitbetaald krijgt, leidend zijn voor de hoogte van de uitkering. Eventuele meeruren die buiten de jaarurenregeling worden gemaakt (zie art. 1.4.4 toelichting) tellen wel mee.

Korter dan 3 maanden in dienst

Voor de werknemer die voor 1 november 2015 korter dan 3 maanden in dienst is, wordt de referteperiode gesteld op de periode dat deze werknemer in dienst is voor die datum.

CAO-artikel

De tekst van artikel 3.13.7 uit de CAO Taxivervoer kunt u ook online bekijken: http://cao.sociaalfondstaxi.nl/sft-cao/3-inschaling-en-beloning/313-toeslagen-en-vergoedingen/3137-eenmalige-uitkering

 Naar boven