Terugblik op de preventiedagen

Op 6 en 14 december jl. zijn in Zwartsluis respectievelijk Vlijmen de SFT preventiedagen 2018 gehouden. Dit keer was gekozen voor een (‘filemijdend’) middag/avond programma in twee verschillende regio’s. De bijeenkomsten werden in totaal door 46 deelnemers bezocht. Wat kwam er allemaal aan bod?

Het programma bestond uit een plenair gedeelte waarin actualiteiten vanuit de branche en SFT werden belicht. Daarnaast werd uitgebreid ingegaan op de consequenties die de kabinetsplannen Rutte III voor bedrijven kunnen hebben voor hun arbo-/verzuimbeleid en ander personeelsbeleid.

Workshops

Na het plenaire gedeelte bood het programma twee workshops. Eén ging over de privacywetgeving, met name de bescherming van persoonsgegevens, wat daarin wel/niet mag, en de te verwachten ontwikkelingen hierin. Aan de orde kwamen o.a. de vragen:

  • Durft u nog iets te vragen aan uw medewerker?
  • Wat mag u weten en vastleggen over uw zieke medewerker?
  • Wat kunnen we leren van de Stichting Abrona zaak en andere privacy kwesties?

De andere workshop behandelde de wijzigingen op het gebied van de arbodienstverlening zoals de taakuitbreiding van de bedrijfsarts en het recht op second opinion voor werknemers. Tevens werd uitgelegd wat de voor- en nadelen zijn van het publiek of privaat verzekeren van arbeidsongeschiktheid, en wat de verschillen zijn voor kleine, midden of grote bedrijven.

Conclusie

De bijeenkomsten waren zeer informatief en gaven voldoende stof tot discussie, maar ook frustraties omdat veel nieuwe regelgeving voor bedrijven zeer lastig of bijna onmogelijk is om uit te voeren. 

 Naar boven