Taxibrancheonderzoek 2012

Bedrijven hebben het moeilijk; minder zekerheid voor werknemers

Onlangs is het brancheonderzoek van SFT verschenen dat 1 keer in de 2 jaar wordt uitgevoerd. Hoe staat het met de taxisector? Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in slecht weer verkeren. 41% van taxibedrijven met personeel in loondienst heeft een negatief resultaat geboekt. 71% van de bedrijven verwacht dat het dit jaar slechter zal gaan of gelijk blijft. Dit alles als gevolg van de bezuinigingen op het contractvervoer.

Verwachtingen van taxibedrijven met personeel in loondienst

Het rendement van het bedrijf en de concurrentie worden in 2012 als grotere knelpunten ervaren dan in voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is dat contracten groter zijn geworden, waardoor er in totaal minder contracten in de markt worden gezet. Bedrijven zullen daarom blijven zoeken naar besparingsmogelijkheden. Ook krijgen zij te maken met nieuwe ontwikkelingen en bezuinigingsmaatregelen binnen het contractvervoer, zoals het AWBZ- vervoer. Om deze veranderingen het hoofd te bieden is het noodzakelijk dat vervoerders, opdrachtgevers en cliëntenorganisaties als partners naar oplossingen zoeken. Kwaliteit moet dan het verschil gaan maken.

Wat betekent dit voor werknemers?

Uit het onderzoek blijkt dat er steeds meer werknemers met tijdelijke contracten werkzaam zijn. En dat het aantal parttimers blijft toenemen en het aantal fulltimers afneemt. Ook het aantal uren van de parttimecontracten neemt af. Daarnaast worden er meer werknemers via een uitzendbureau ingezet. Werknemers melden dat werkdruk een reden is dat soms op kwaliteit wordt ingeboet. Ze geven aan dat wanneer zij werken met kinderen in het speciaal onderwijs of in de AWBZ, zij meer kennis over deze doelgroep noodzakelijk achten om kwaliteit te kunnen leveren. Het totale rapport kunt u hieronder nalezen.

Taxibrancheonderzoek 2012

Download pdf (/374,9kB)

 

 Naar boven