Taxibranche-onderzoek 2010

Sociaal Fonds Taxi heeft aan NEA opdracht gegeven om de Taxibranche over 2009 in beeld te brengen. Dit onderzoek geeft o.a. inzicht in trends, veranderingen en de problematiek bij taxibedrijven. Het is voor de taxibranche van belang om deze gegevens in kaart te brengen.

NEA voert het onderzoek uit door middel van een digitale enquête. Een uitnodiging om deel te nemen wordt per e-mail verstuurd naar de taxibedrijven. De vragenlijst moet uiterlijk 31 augustus ingevuld worden. Hoe meer bedrijven deelnemen aan het onderzoek, des te representatiever de gegevens zijn.

In de uiteindelijke rapportage worden geen bedrijfsspecifieke gegevens vermeld, maar alleen gemiddelden over de gehele branche. Naar verwachting zal het rapport voor het einde van 2010 verschijnen. Een samenvatting wordt gepubliceerd in het boekje 'Kerncijfers'.

Meer informatie:

NEA

Branche in cijfers 

 Naar boven