Taxi- en touringcarbedrijf Van Driel sluit convenant met IVW

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en taxi- en touringcarbedrijf Van Driel uit Oss hebben op 23 november een convenant ondertekend. Hiermee streven de organisaties naar optimale naleving van wet- en regelgeving en daarmee naar optimale veiligheid en duurzaamheid. Ook zetten zij in op een vermindering van de toezichtlast.

Het is het eerste personenvervoersbedrijf waarmee de IVW een convenant afsluit dat zowel taxi- als touringcardiensten aanbiedt. Tevens is het de eerste vergunninghouder in de taxibranche die een convenant met de inspectie heeft. Voor de ondertekening op het bedrijf van de Osse ondernemer van het jaar werden Inspecteur Generaal mevrouw Thunnissen en de Burgemeester van Oss, mevrouw Buijs, verwelkomd.

Criteria

Om voor een convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan verschillende criteria. Zo moeten de beheersmaatregelen voor veiligheid, kwaliteit en interne controle goed zijn. Verder zijn goede resultaten bij eerdere inspecties een voorwaarde en moet het bedrijf aantoonbaar gemotiveerd zijn om de risico’s te beheersen. Als een organisatie aan die voorwaarden voldoet, maakt de inspectie afspraken over hoe zij toezicht houdt. In de nieuwe vorm van toezicht beoordeelt de IVW de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen, de borging om de wet- en regelgeving na te leven en de minimalisering van de risico’s.

Doel

De IVW wil met het afsluiten van convenanten bedrijven tot een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering stimuleren en het terugdringen van risico’s bevorderen. Daarnaast kan de inspectie zich meer richten op vervoerders die meer toezicht nodig hebben.


 Naar boven