SFT publiceert resultaten taxibranche onderzoek 2009-2010

Het onderzoeksbureau NEA heeft in opdracht van Sociaal Fonds Taxi (SFT) een taxibrancheonderzoek uitgevoerd. Sinds 2003 vindt dit onderzoek elke 2 jaar plaats. Naast bedrijfseconomische gegevens ging de aandacht nu ook uit naar arbeidszaken en personeelssamenstelling. Om een breder beeld te geven van de ontwikkelingen in de totale taxibranche, zijn voor dit onderzoek zowel de taxiondernemers, als de werknemers benaderd. Onderzoek vond plaats via internetenquêtes en bedrijfsbezoeken.

Taxibranche onderzoek 2009-2010

 

Download pdf (/273,0kB)

Samenvatting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek:

 • De totale omzet in de taxibranche voor 2009 is geschat op 1560 miljoen euro’s.
 • Door een wijziging in de brongegevens van de IVW is het aantal voertuigen in de
  sector op papier in 2010 t.o.v. 2008 met 26% toegenomen. In werkelijkheid zal
  de toename in 2 jaar circa 3% bedragen.
 • De samenstelling van het wagenpark (taxi’s, minibus en rolstoelbus) is de laatste jaren redelijk gelijk gebleven.
 • De gemiddelde beladingsgraad voor minibussen en rolstoelbussen is min of meer
  gelijk gebleven ten opzichte van de steekproef uit 2 jaar geleden. Dit is niet het
  geval voor de taxi’s.
 • Nog steeds heeft 25% van de bedrijven een negatief rendement.
 • Werknemers zijn relatief oud (ruim de helft is 50 jaar of ouder).
 • De meerderheid van het personeel in de steekproef werkt parttime en 62% heeft een vast dienstverband.
 • In 2009 waren relatief meer nieuwe medewerkers dan vertrokken werknemers. Dit verschil komt deels door vervanging van fulltimers door parttimers en de lichte groei van het gemiddelde wagenpark per bedrijf.
 • De concurrentie en het moeilijk kunnen aantrekken van bekwaam personeel, zijn de grootste knelpunten in de bedrijfsvoering.
 • Een ruime meerderheid (75%) van de geënquêteerde werknemers kwam uit andere sectoren dan de taxibranche, voordat ze bij de huidige werkgever gingen werken.
 • 58% van de ondervraagde respondenten werkzaam in de taxisector werkt momenteel 3 jaar of korter bij het huidige bedrijf. Echter 60% hiervan werkt voor het eerst in de taxisector.
 Naar boven