SFT houdt toezicht op OPOV-regeling bij Willemsen de Koning

Vijf bedrijfsonderdelen van Willemsen de Koning (WdK) die het Regiotaxi Gelderland-vervoer uitvoerden, zijn vrijdag 13 februari 2015 failliet verklaard. Het vervoer lag daardoor een aantal dagen plat in een groot deel van Gelderland. Inmiddels hebben de provincie Gelderland en de nieuwe vervoerders Connexxion, DVG en Noot overeenstemming bereikt om het vervoer tijdelijk over te nemen. Zodra de definitieve gunning een feit is, ziet Sociaal Fonds Taxi (SFT) toe op een correcte uitvoering van de OPOV-regeling.

Momenteel worden de ritten uitgevoerd door de vervoerders die op basis van de voorlopige gunning vanaf 1 juli aanstaande aan de slag zouden gaan. Zij bieden de werknemers van WdK mogelijk een tijdelijk contract aan ter overbrugging van de periode tot aan 1 juli. De OPOV-regeling geldt niet voor tijdelijke vervoerders. Daarom valt het tijdelijke dienstverband níet onder de OPOV-regeling.

Baanaanbod

Zodra de definitieve gunning een feit is, zal SFT er op toezien dat 75% van de betrokken werknemers een baanaanbod krijgen volgens de OPOV-regeling. Ongeacht wat de werknemer in het tijdelijk contract met de verkrijgende vervoerder heeft afgesproken. De betrokken werknemer behoudt zijn rechten op basis van zijn contract bij WdK. Hij krijgt een baanaanbod dat minimaal gebaseerd is op zijn huidige arbeidscontract. Rechten die hij meeneemt zijn: aantal contracturen, contractduur, aantal vakantiedagen en de inhoud van de functie.

Uitzondering

Mochten de nieuwe vervoerders aan SFT aan kunnen tonen dat zij het nieuw verworven vervoerscontract geheel of gedeeltelijk met eigen personeel kunnen opvangen, dan mogen zij minder dan 75% van de betrokken werknemers een baanaanbod doen. Onder eigen personeel wordt in dit geval niet verstaan de werknemers die de nieuwe vervoerders een tijdelijk contract hebben geboden. Zij zijn namelijk niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de gunning in dienst van de verkrijgende vervoerders. SFT zal hierop controleren.

Meer informatie:

 Naar boven