Pas op met goedkope uitzendkrachten!

CAO-partijen hebben besloten dat uitzendkrachten in de taxibranche volledig conform de CAO Taxivervoer uitbetaald dienen te worden. Er is geen mogelijkheid om kortingsregelingen toe te passen.

Voor uitzendkrachten is op basis van de CAO voor Uitzendkrachten vanaf de eerste dag de inlenersbeloning van toepassing. Dit houdt in dat voor wat betreft de inschaling voor de totstandkoming van het juiste loon het loongebouw van de CAO Taxivervoer van toepassing is. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de CAO van de inlener worden betaald.

Social return

Zowel in de ABU- als de NBBU-CAO in de inlenersbeloning opgenomen. Beide CAO’s bieden de mogelijkheid van de inlenersbeloning af te wijken, voor zover sprake is van het te werk stellen in het kader van ‘social return’ (zie artikel 27 ABU en artikel 35 NBBU). De ABU-CAO heeft hiervoor een apart loongebouw (artikel 28 ABU-loongebouw). De NBBU kent een korting van 15% op de inlenersbeloning. CAO-partijen hebben onlangs besloten dat artikel 6.1 van de CAO Taxivervoer (Regels betreffende uitzendkrachten) onverkort van toepassing is. Oftewel: de inlenersbeloning dient 100% gevolgd te worden.

Reacties

Toon reacties Reageer
Reageer

Plaats uw reactie


 Naar boven