Lonen stijgen in januari met 3,4%

In de CAO Taxivervoer is afgesproken dat er per januari een loonsverhoging van 2% is, met daarnaast een prijscompensatie. Deze laatste is vastgesteld op 1,4%.
De CAO lonen stijgen per januari 2011 dus met 3,4%.

De lonen van werknemers die reeds boven het CAO loon worden betaald kunnen worden ‘bevroren’ totdat zij correct zijn ingeschaald. De hierboven genoemde prijscompensatie moet wèl toegekend worden.

Tevens hebben werknemers recht op een tredeverhoging per 1 januari 2011 (tenzij er sprake is van een tredeonthouding conform artikel 3.4.3 van de CAO).

Zie ook:

Loontabellen voor rijdend en niet-rijdend personeel incl. 3,4% loonsverhoging (/35,3kB)

 

 Naar boven