Let op tijdige loonbetaling

SFT constateert regelmatig dat bedrijven niet tijdig het vaste loon betalen. Vaak worden in de maand opvolgend het vaste loon en de variabelen (bijv. meeruren) in één keer uitbetaald. Dit lijkt praktisch maar is in strijd met het burgerlijk wetboek en ook sociale partners keuren dit niet goed.

Vandaar dat niet tijdige loonbetaling en vaak ook de vakantietoeslag als een ernstige overtreding worden beschouwd. Dus betaal het vaste loon op tijd, uiterlijk de laatste dag van de maand. De variabelen mogen uiterlijk de laatste dag van de opvolgende maand betaald worden. U kunt ook met een voorschot ter grootte van het vaste loon werken.


Tot 31 december 2011 zal deze overtreding, mits de betalingen niet later dan de tiende van de opvolgende maand plaatsvonden, niet worden meegewogen voor het bedrijfsoordeel maar vanaf 2012 wel.

 Naar boven