Landelijke leidraad voor lastige situaties in de taxi

Vanaf vandaag biedt de website van Sociaal Fonds Taxi toegang tot de Toolkit ‘Lastige situaties in de Taxi’. De Toolkit biedt handreikingen voor chauffeurs, werkgevers en opdrachtgevers hoe zij in bepaalde lastige situaties kunnen handelen. Sociaal Fonds Taxi heeft het initiatief genomen om een uitgebreid pakket leer- en hulpmiddelen te ontwikkelen voor alle werkgevers en werknemers in het personenvervoer. Dit leidt tot een verhoging van de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Dat is niet alleen belangrijk voor de cliënten zelf, maar ook voor de ouders/verzorgers en de instellingen.

De Toolkit ‘Lastige situaties in de Taxi’ bestaat uit een protocol voor de taxibedrijven, een gedragscode voor de chauffeurs, een internetcursus en een train-de-trainerscursus met de discussie- en trainingsfilm ‘Ik fout? Hoezo? - De valkuilen voor een chauffeur’. Deze Toolkit vormt de landelijke leidraad voor het vervoer van een kwetsbare groep mensen naar en van instellingen, dagopvang, ziekenhuis, werk en scholen. De Toolkit is rechtstreeks bereikbaar via www.sociaalfondstaxi.nl/lastigesituaties.

Protocol en gedragscode

Het protocol gaat in op problemen in het personenvervoer die onder meer veroorzaakt worden door seksuele intimidatie, agressie en discriminatie. Het bevat een helder stappenplan waarin precies staat hoe chauffeurs en leidinggevenden moeten reageren in zulke lastige situaties. De gedragscode bestaat uit elf gedragsregels voor de chauffeur. Deze bieden hem een leidraad hoe hij professioneel met passagiers binnen het doelgroepenvervoer omgaat. Het gaat er met name om dat de chauffeur zich bewust wordt van de omstandigheden die tot verwarring kunnen leiden bij passagiers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de goedbedoelde, helpende hand die wordt verward met seksueel ongewenst gedrag. Door zijn gedrag aan te passen kan de chauffeur lastige situaties voorkomen.

Internetcursus

Seksueel ongewenst gedrag is een actueel onderwerp en blijkt ook in de taxibranche tot problemen en onduidelijkheden te leiden. Daarom ligt in de internetcursus het accent op dit onderwerp. Aan de hand van videomateriaal over herkenbare praktijksituaties wordt de deelnemer zich bewust van de risico’s. De toepassing van het protocol en de gedragscode komen ook uitgebreid aan bod. Aan het einde van de cursus kan de deelnemer ervoor kiezen om een korte toets te doen. Als alles goed is afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Train-de-trainercursus

Om effectief met de Toolkit aan de slag te gaan binnen het taxibedrijf, zal de werkgever de gedragscode en het protocol op z’n bedrijf moeten afstemmen. Het is aan te bevelen dat met medewerkers te communiceren. Om deze taak goed uit te kunnen voeren biedt Sociaal Fonds Taxi binnenkort de mogelijkheid om deel te nemen aan een train-de-trainerscursus over dit onderwerp. Deelnemers aan deze cursus ontvangen een handboek met al het materiaal van de Toolkit. SFT publiceert binnenkort meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven op haar website. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de stand van SFT op de Taxi Expo in de RAI Amsterdam op 2 en 3 december aanstaande.

 Naar boven