Persbericht KNV Taxi | 15 februari 2017

KNV en cliŽntenorganisaties creŽren modelbestek voor inkoop zorgvervoer

Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer voor taxi- en zorgvervoer, heeft samen met de cliŽntenbelangenorganisaties Ieder(in) en ANBO de handen ineengeslagen om de uitholling van de kwaliteit binnen het zorgvervoer een halt toe te roepen. In het zorgvervoer vindt momenteel een ware kaalslag plaats. Voornaamste oorzaak is het aanbesteden tegen bodemprijzen, met grote gevolgen voor zowel zorgcliŽnten als de taxisector.

Daarnaast is sprake van inefficiŽnties, vanwege de bestaande schotten tussen de verschillende soorten zorgvervoer en de bijbehorende budgetten. Ook ontbreekt het vaak aan adequate controle op nakoming van hetgeen gecontracteerd is, en ontbreekt een onafhankelijke klanttevredenheidscontrole. Verder is de contracttermijn van doorgaans twee jaar te kort om kwaliteit op niveau te houden en te investeren in duurzaamheid.

Om het tij te keren, stelden de partijen gezamenlijk een modelbestek op, dat scherpere eisen stelt aan kwaliteit bij de inkoop van zorgvervoer. Het basisdocument voorziet in een oplossing voor alle hiervoor genoemde problemen. Het eerste exemplaar van dit bestek wordt vandaag overhandigd aan VNG-bestuurslid en wethouder Mariette van Leeuwen. VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) is de grootste opdrachtgever van dit ‘speciaal vervoer’, dat ook wel doelgroepenvervoer wordt genoemd. Het onafhankelijk kennisplatform CROW neemt het beheer en de verdere doorontwikkeling van het modelbestek op zich.

Verslechtering zorg cliŽnten en talloze faillissementen

De afgelopen jaren is door gemeenten en zorginstellingen tot op het bot bezuinigd op speciaal vervoer. Indicatiestellingen werden strenger, en steeds werd vaker ingekocht onder de kostprijs. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) luidde onlangs de noodklok over de irreŽle normbedragen die sinds 2013 gelden. VGN signaleert de gevolgen voor de zorg: dagbestedingen kunnen soms niet of nauwelijks meer aangeboden worden. Voor de zorgvervoerders betekende de bezuinigingen en de veel te sterke focus op lage inkoopprijzen bij gemeenten de afgelopen drie jaar het faillissement van 136 (familie)bedrijven en de beŽindiging van 4.512 dienstverbanden.

Overheid is aan zet

Vervoerders georganiseerd in Koninklijk Nederlands Vervoer lanceerden diverse initiatieven om de situatie in het zorgvervoer te helpen verbeteren, waaronder het opstellen van handboeken om te helpen bij inkoop, en het oprichten van het Aanbesteding Instituut Mobiliteit (AIM), dat aanbevelingen uitbrengt. Nu is de overheid aan zet. Er moet haast gemaakt worden met het uitvaardigen van AMvB’s, en het op niveau brengen van de normbedragen voor vervoer van bewoners van zorginstellingen. Tenslotte moeten gemeenten en andere opdrachtgevers kwaliteit boven prijs laten prevaleren, strak toezien op nakoming van het beloofde, en door voorlichting worden voorzien van de juiste kennis voor inkoop van kwaliteit. Bovendien moet er een landelijke monitor voor klanttevredenheid voor het zorgvervoer komen, aldus KNV.

Overleg Tweede Kamer

Morgen (op 16 februari) overlegt de Tweede Kamercommissie van VWS over Valys en het doelgroepenvervoer. KNV roept de commissieleden op om te luisteren naar de hartenkreten van de cliŽntenvertegenwoordigers, de zorginstellingen en de zorgvervoerders.
Hubert Andela, secretaris Koninklijk Nederlands Vervoer: “Inkoop van zorgvervoer heeft meer aandacht nodig van politiek Den Haag. De huidige situatie kent veel verliezers: cliŽnten, zorginstellingen, chauffeurs en vervoerders.” 
 

Reacties

Toon reacties Reageer
Reageer

Plaats uw reactie


 Naar boven