Geen baan meer, wel collectieve korting

Mensen die buiten hun schuld om hun baan kwijt raken, dreigen ook hun  collectiviteitskorting van de zorgverzekering te verliezen. Menzis is een belangenbehartiger en helpt haar collectief verzekerden met het Vangnet.

De kredietcrisis heeft nog steeds een grote impact, en in het bijzonder op de arbeidsmarkt. Werknemers die via het collectief van Sociaal Fonds Taxi verzekerd zijn bij Menzis, kunnen gebruik maken van de Vangnetregeling als zij wegens economische redenen niet meer in dienst zijn bij een taxibedrijf.

Dezelfde premie, dezelfde korting

Menzis heeft voor de Vangnetregeling de Stichting Beter Verzekerd opgericht. Taxiwerknemers zonder baan gaan over naar de collectiviteit van deze stichting. Zij krijgen dezelfde premie en verzekeringsvoorwaarden zoals via de collectiviteit van Sociaal Fonds Taxi. Via deze stichting behouden zij het eerste jaar na uitdiensttreding de collectieve korting. Menzis past de polis aan en de werknemer krijgt een nieuw polisblad. Dat is het bewijs dat de premie gelijk blijft. Voor de (ex-)werknemer verandert er verder niets.

Meer informatie over de collectieve zorgverzekering:

Menzis 

 Naar boven