ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid 2015 gericht op

EEN GEZONDE, FITTE WERKNEMER VOOR SLECHTS € 60….

Taxibedrijven kunnen zich momenteel bij SFT aanmelden om deel te nemen aan de nieuwe ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid. Het thema is 'vitaliteit'.

Uit onderzoek komt naar voren dat vroegtijdige uitval steeds vaker (mede) z’n oorzaak vindt in niet werk- gerelateerde zaken zoals een ongezonde leefstijl. In komend project gaat het om de fitheid van de werknemer. In samenwerking met Vitaliteitcentrum Deventer is een programma ontwikkeld en bij enkele taxi- en touringcarbedrijven getest.

Voor een impressie van het programma kunt u deze video bekijken. 

Programma

Men krijgt via een healthcheck te zien hoe het er voor staat met de lichamelijke gezondheid, men krijgt hierbij te horen wat zijn of haar metabolische (= ‘echte’) leeftijd is. Is dit hoger dan de kalenderleeftijd, dan is dat vaak de trigger om actief aan het programma deel te gaan nemen!
Het programma biedt verder workshops en coachinggesprekken met informatie en advies over de effecten van voeding, slaap en stress op het functioneren. Het volledige programma wordt afgesloten met een tweede healthcheck om na te gaan of de inspanningen resultaat hebben gehad.

Rol van de werkgever

Belangrijk is dat vanuit de werkgever de deelnemers worden gestimuleerd en ondersteund. De werkgever heeft hier ook alle belang bij, want een verbetering in leefstijl kan leiden tot lager ziekteverzuim, meer voldoening, hogere motivatie en minder verloop van werknemers.

Spelregels

Bedrijven kunnen binnen de regeling zelf subsidie aanvragen, maar voor kleinere bedrijven of groepen is het geschikter om dit te bundelen in één project, waarbij SFT de aanvraag, coördinatie en verantwoording op zich neemt. Over de subsidiabele kosten wordt 50% subsidie verstrekt.

>> Bekijk de volledige opzet van het ESF subsidie programma. (/23,3kB)


De aanvraag zal door SFT op 19 oktober 2015 ingediend worden, de uitvoering zal, naar verwachting begin 2016 starten.

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met de arbo-coach, telefoon: 0345-478473.

 Naar boven