Discussie over normtijd

Veel taxibedrijven hanteren voor een schoolroute een vast aantal uren. In de CAO wordt dit de normering van de rijtijd genoemd. Onlangs hebben CAO-partijen afgesproken, wat de procedure is bij discussie over de normtijd.

CAO-partijen hebben afgesproken dat de werkgever een tweede persoon voor één dag met desbetreffende werknemer laat meerijden. Daarnaast registreert ook de werknemer die dag de tijd gemoeid met het rijden van de route of laat dat via in het voertuig beschikbare meetapparatuur registreren. Na afloop bespreken werkgever en werknemer deze resultaten en komen gezamenlijk tot een normtijd. Dit wordt dan schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Lees meer over de procedure voor normering van rijtijd.


 

Reacties

Toon reacties Reageer
Reageer

Plaats uw reactie


 Naar boven