Denkt u aan de vakantietoeslag in mei?

Ieder jaar hoort u de vakantietoeslag in mei aan uw medewerkers uit te betalen. En wel uiterlijk op 31 mei. Dat is wat de CAO Taxivervoer voorschrijft (art. 3.13.1 lid 1). Helaas constateren wij nog te vaak dat bedrijven de vakantietoeslag te laat overmaken. Hoe heeft u het geregeld?


Voor de werknemer is het prettig als hij de vakantietoeslag netjes op tijd betaald krijgt. Maar juist ook voor u als werkgever is het belangrijk dat u de vakantietoeslag uiterlijk op 31 mei overmaakt. Eventueel kunt u er voor kiezen om de vakantietoeslag via de loonstrook van april uit te betalen (de opbouw van de vakantietoeslag loopt van mei tot en met april). U betaalt de vakantietoeslag dan in ieder geval op tijd.

Extra nabetaling

Als wij tijdens een controle op de naleving van de CAO achteraf constateren dat de vakantietoeslag te laat betaald is, moet u 10% extra aan de werknemer betalen. Blijkt tijdens de controle dat het vakantiegeld inmiddels allang betaald is? Dan blijft deze regel nog steeds van kracht.

Ernstige overtreding

Te late betaling van de vakantietoeslag (net als te late loonbetaling) is een ernstige overtreding. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijfsoordeel. Bij meer dan twee ernstige overtredingen krijgt u een 'onvoldoende'. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Denk daarbij aan aanbestedingsprocedures en TX-Keur.

 Naar boven