De vrijwillige aansluiting verdwijnt, en nu?

Taxibedrijven die personeel inlenen van detacheringsbedrijven of uitzendbureaus die vrijwillig bij Sociaal Fonds Taxi zijn aangesloten moeten vanaf 1 juli 2017 op zoek naar een alternatief. Gezien de huidige cao-onderhandelingen, is het vrijwel zeker dat de vrijwillige aansluiting per 1 juli aanstaande komt te vervallen.

Wat betekent dit?

Als een taxibedrijf personeel van dergelijke bureaus blijft inhuren, dan wordt dat personeel meegeteld voor de 15% bepaling Een taxibedrijf mag volgens de CAO Taxivervoer maximaal 15% van de totale brutoloonsom aanwenden voor inhuur van personeel (artikel 6.3). Als een taxibedrijf meer dan 15% personeel inhuurt dat niet onder de CAO Taxivervoer valt, dan leidt dit tot een bedrijfsoordeel onvoldoende.

Komt u dan meteen na 1 juli in de problemen? 

Nee, de 15%-norm wordt berekend over een kalenderjaar. Als oplossing kunt u minder personeel inhuren van het desbetreffende detacherings- of uitzendbureau en/of op zoek gaan naar een detacherings- of uitzendbureau dat rechtstreeks onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer valt. Deze bedrijven vindt u op onze websitepagina over uitzendbureaus.

 Naar boven