Cao SFT en cao taxi algemeen verbindend verklaard

KNV, FNV en CNV hebben de cao SFT en cao taxivervoer voor algemeen verbindend verklaring (de zgn. AVV) voorgelegd aan het Ministerie van SZW. Inmiddels hebben zij bericht ontvangen dat beide Cao’s algemeen verbindend verklaard zijn.

De cao SFT is per 6 januari 2018 van kracht en de cao taxivervoer per 16 januari 2018. Hieronder de links naar de online publicaties daarvan in de Staatscourant:

 Naar boven