CAO-partijen willen CAO Taxi half jaar verlengen

De huidige CAO loopt tot en met 31 december 2015. Sociale partners KNV, FNV en CNV willen de huidige CAO Taxivervoer met een half jaar ongewijzigd verlengen. Dit betekent geen loonsverhoging voor de werknemers in de taxibranche. CAO-partijen gebruiken de extra tijd om aan een toekomstbestendige CAO te werken.

De overeenkomst tussen KNV, CNV en FNV om de huidige CAO met een half jaar te verlengen wordt nu voorgelegd aan de betreffende achterbannen. Daar zal begin juli een besluit op worden genomen. Onderdeel van de overeenkomst is de CAO SFT met dezelfde duur te verlengen als de CAO Taxi, om zo de controle op de CAO te waarborgen. Door de huidige CAO te verlengen, creëren CAO-partijen extra tijd voor het ontwikkelen van een geheel nieuwe, beter leesbare CAO. 

AVV

De huidige CAO loopt af op 31 december 2015. Om voor die datum een algemeen verbindend verklaarde CAO te hebben, zouden de onderhandelingen over een nieuwe CAO klaar moeten zijn vlak na de zomer. Dit blijkt momenteel niet haalbaar. De procedure om bij de minister AVV aan te vragen neemt namelijk een aantal maanden in beslag. Om te voorkomen dat de algemeen verbindend verklaarde CAO verloopt, wordt daarom de huidige verlengd.

 Naar boven