CAO-partijen wijzigen aanvangsdatum contract werknemer in OPOV-regeling


Tijdens het CAO-partijenoverleg van 12 juli jl. hebben CAO-partijen een besluit genomen over de regeling overgang personeel bij overgang vervoerscontracten (OPOV). CAO-partijen hebben besloten dat de datum waarop betrokken werknemers in dienst treden bij de verkrijgende vervoerder, gelijk is aan de aanvangsdatum van het betreffende vervoerscontract. De aanvangsdatum van het vervoerscontract kan daarbij afwijken van de aanvangsdatum van het feitelijk vervoer.

Dit wijkt af van de tot op heden gehanteerde beleidslijn. Toen kwamen de overkomende betrokken werknemers per aanvangsdatum van het (feitelijk) vervoer, bijvoorbeeld de eerste schooldag, in dienst bij de verkrijgende vervoerder. Deze wijziging is van kracht voor alle aanbestedingen die vanaf 1 september 2017 worden gepubliceerd.

 Naar boven