BTW-heffing op alle CCV-producten

Met ingang van 1 juli 2010 wordt als gevolg van het vervallen van de wettelijke BTW-vrijstelling voor beroepsonderwijs (en -examens) 19% btw geheven over alle beroepsexamens en -producten die zijn ondergebracht binnen de divisie CCV. Dit is een gevolg van de belastingplannen 2010 van het Ministerie van Financiën.

Taxi-examens

Concreet betekent dit voor de taxibranche dat per 1 juli 2010 de examentarieven voor de examens Huisartsenposten, Sociale Vaardigheden en Doelgroepenvervoer verhoogd zullen worden met 19% BTW. De basistarieven blijven ongewijzigd.

 Naar boven