Betaal vakantietoeslag op tijd

De jaarlijkse uitbetaling van de vakantietoeslag komt er weer aan. De CAO Taxivervoer schrijft voor dat de werknemer deze toeslag uiterlijk 31 mei uitbetaald krijgt (art. 3.13.1 lid 1). Heeft u uw zaakjes op orde?

Natuurlijk is het voor de werknemer prettig als hij de vakantietoeslag netjes op tijd betaald krijgt. Maar juist ook voor u als ondernemer is het belangrijk dat u de vakantietoeslag op tijd overmaakt.

10% extra

Betaalt u de vakantietoeslag niet op tijd? Dan kan dit grote gevolgen hebben. Als SFT tijdens een controle op de naleving van de CAO achteraf constateert dat de vakantietoeslag te laat betaald is, dient u 10% extra aan de werknemer te betalen. Dit geldt ook als tijdens het onderzoek van SFT het vakantiegeld al lang betaald is!

Overtreding

Daarnaast kan het gevolgen hebben voor uw bedrijfsoordeel. Te late betaling van de vakantietoeslag (net als te late loonbetaling) is een ernstige overtreding. En bij meer dan twee ernstige overtredingen leidt het bedrijfsoordeel tot een onvoldoende. Dit kan een belemmering zijn als u wilt inschrijven op aanbestedingen. Bovendien dient voor TX-Keur het laatst afgegeven bedrijfsoordeel een 'voldoende' te zijn.

Ons advies: laat het niet zover komen en zorg voor tijdige betaling.

 Naar boven