Bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ lopen risico

Sociaal Fonds Taxi controleert bedrijven op de naleving van de CAO Taxivervoer. Na afronding ontvangt het bedrijf een bedrijfsoordeel. Dit kan ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ zijn. Bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ met één of twee ernstige overtredingen worden binnen twee jaar opnieuw gecontroleerd. Sinds april vorig jaar zijn de controle-eisen aangescherpt en leiden bepaalde overtredingen van de CAO eerder tot een bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ met bijbehorende kosten. Juist voor bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘voldoende met één of twee ernstige overtredingen’ is het verstandig om alert te zijn.

Het is belangrijk dat deze bedrijven er op letten om niet opnieuw dezelfde ernstige of zeer ernstige overtreding(en) op dezelfde kernbepaling te maken zoals geconstateerd bij de vorige CAO-controle. Als bij de eerstvolgende CAO-controle blijkt dat dit toch gebeurt, dan krijgt het bedrijf het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’. Dus één ernstige overtreding die herhaald wordt, leidt dan al tot een onvoldoende. Daarnaast moet het bedrijf de kosten van de CAO-controle betalen. Voor bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ geldt hetzelfde, met dit verschil dat zij sowieso de eerstvolgende CAO-controle betalen. Op www.sociaalfondstaxi.nl/kostencaocontrole staat een overzicht van de bedragen. Het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ geldt als selectiecriterium voor het TX-Keurmerk en vaak ook voor aanbestedingen.

Informatie over overtredingen

Bedrijven kunnen met SFT contact opnemen voor vragen over de geconstateerde overtredingen. Hiermee kan een bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ worden voorkomen. De afdeling CAO-controle is bereikbaar via of via telefoonnummer
0345 – 478 473.

 Naar boven