Bedrijfsoordeel ‘voldoende’ online opvraagbaar

Met ingang van 16 februari 2015 publiceert Sociaal Fonds Taxi een overzicht van bedrijven met personeel in loondienst met het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ op haar website. Dit is conform de meest recente CAO-afspraken.

Na afronding van een CAO-controle geeft SFT een bedrijfsoordeel af. Het bedrijfsoordeel kan ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ zijn. Met dit document kunnen bedrijven aantonen wanneer zij voor het laatst door SFT gecontroleerd zijn. Bedrijven dienen over een bedrijfsoordeel ‘voldoende’ te beschikken voor het aanvragen van het TX-Keurmerk. Daarnaast wordt een ‘voldoende’ soms als eis gesteld bij een inschrijving op een aanbesteding. Op www.sociaalfondstaxi.nl/voldoende publiceert SFT een overzicht van bedrijven met personeel in loondienst met het bedrijfsoordeel ‘voldoende’. Daarbij staat ook vermeld wat de meest recente afgiftedatum is van het bedrijfsoordeel. Het overzicht wordt wekelijks geactualiseerd.

 Naar boven