Datum Titel Onderwerp Reacties Soort
  20-04 Medewerking onderzoek NEA-index 
  Panteia benadert binnenkort een honderdtal bedrijven om te onderzoeken of de NEA-index aangepast moet worden. Wij stellen uw medewerking op prijs!
    -
  10-04 Wijzigingen Cao Taxi en Cao SFT 
  Cao-partijen hebben nieuwe besluiten direct verwerkt in de Cao teksten. Deze zijn inmiddels aangemeld bij het ministerie van SZW en ook de AVV procedures worden gestart.
    -
  06-03 Kerncijfers KNV Taxi en Zorgvervoer 2016 
  In samenwerking met Ecorys heeft KNV de kerncijfers 2016 uitgebracht in een nieuw rapport.
    -
  15-02 Persbericht 
  TX-Keur en Sociaal Fonds Taxi slaan handen ineen om kwaliteit taxiopleidingen verder te verhogen.
    -
  22-01 Looncalculator aangepast aan cao 2018 
  De looncalculator is weer up-to-date. De nieuwste aanpassingen van de cao taxivervoer zijn er in verwerkt.
    -
  16-01 Cao SFT en cao taxi algemeen verbindend verklaard 
  Voor beide cao’s is de algemeen verbindend verklaring (de zgn. AVV) rond. U vindt de publicaties in de online Staatscourant.
    -
  08-01 College voor de Rechten van de Mens deed uitspraak 
  Transvision B.V. discrimineerde niet door een vrouw niet toe te staan om in haar scootmobiel te blijven zitten bij het inrijden in een taxibus. De uitspraak sluit aan op het standpunt van de Code VVR.
    -
  21-12 Terugblik op de preventiedagen 
  Dit keer was er uitgebreid aandacht voor de consequenties die de kabinetsplannen Rutte III voor bedrijven kunnen hebben voor hun arbo-/verzuimbeleid en ander personeelsbeleid. Ook de vernieuwde privacywetgeving kwam aan bod.
    -
  28-11 Begin 2018 geen premie, daarna wel 
  Sociaal Fonds Taxi start vanaf 1 mei 2018 met het innen van de premie. In 2018 geldt een premiepercentage van 0,9%. De verdeling hiervan is: 0,38% werkgeversdeel en 0,52% werknemersdeel.
    -
  28-11 Goed verzekerd via Sociaal Fonds Taxi, individueel en Menzis 
  Stap nu over en ontvang korting op uw zorgverzekering. U ontvangt 8% korting op de Basisverzekering, 10% korting op de aanvullende en 10% korting op de tandartsverzekeringen.
    -
  23-11 Nieuwe uitspraak CAO-partijen over de OPOV-regeling 
  Als een werknemer met ingang van 1 januari 2018 overgaat naar de nieuwe werkgever is het loon vermeld op de loonstrook van zijn voormalige werkgever bepalend voor het loon dat hij bij zijn nieuwe werkgever gaat ontvangen.
    -
  21-11 ‘GOED omgaan met dementie in de taxi’ 
  Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Zij zijn vaak afhankelijk van de taxi. In de bedrijfstraining ‘GOED omgaan met dementie in de taxi’ leren chauffeurs meer over de ziekte en oefenen ze gesprekken via rollenspellen.
    -
  13-11 Vacature beleids/project-medewerker (40 uur p.w.) 
  Wij zoeken een enthousiaste beleids/project-medewerker voor de afdeling Arbeidsomstandigheden en Opleidingen (A&O) bij de Stichting FSO en Sociaal Fonds Taxi te Culemborg. Interesse?
  Onderwerp:Sociaal Fonds Taxi  -
  09-11 CAO Taxi 2017-2018 is rond! 
  KNV Taxi- en Zorgvervoer heeft met vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen een nieuwe Cao Taxivervoer gesloten met als looptijd 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.
    -
  07-11 Help! Nieuwe wetgeving, wat moet ik allemaal regelen? 
  Dit is het thema voor de 2 Preventiedagen op 6 en 14 december. We besteden aandacht aan de gevolgen van de aanstaande veranderingen van de Privacywet, Arbowet en de Sociale wetgeving in 2018. Vol = vol. Meld u snel aan!
    -
  30-10 NEA-index 2,0 % in 2018 
  Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor taxivervoer 2018 uitkomt op 2,0%.
    -
  19-10 15 taxileraren opgeleid tot ‘Trainer Samen dementievriendelijk in de taxi’ 
  Deze taxileraren mogen nu de bedrijfstraining voor chauffeurs verzorgen. Naast de theorie bestond de training voor een belangrijk deel uit het uitspelen van praktijksituaties via rollenspellen. Aanmelden voor de train-de-trainer kan nog steeds!
    -
  12-10 Nieuwe Code VVR: duidelijker en beknopter 
  De vernieuwde, compacte uitgave van de Code VVR verschaft duidelijkheid over de vraag wanneer een rolstoel veilig kan worden vervoerd. De meest recente wet- en regelgeving zijn er in verwerkt.
    -
  02-10 Eerste bedrijfstraining dementie door taxileraar bij Brookhuis 
  Een taxileraar heeft samen met een collega twee groepen taxichauffeurs van Brookhuis Personenvervoer in Oldenzaal kennis laten maken met de bedrijfstraining 'GOED omgaan met dementie in de taxi'.
    -
  18-09 Risico-Inventarisatie &-Evaluatie (RI&E) Taxibedrijven aangepast 
  SFT heeft de branche RI&E aangepast. Deze aanpassingen hebben te maken met de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017.
    -
  14-09 Cursus Preventiemedewerker vernieuwd 
  Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De preventiemedewerker heeft meer taken gekregen en er zijn wijzigingen rondom het 'basiscontract' met de Arbodienst of bedrijfsarts. SFT heeft de cursus Preventiemedewerker daarop aangepast.
    -
  14-09 Arbowet per 1 juli 2017 drastisch gewijzigd 
  Het doel van de wijzigingen is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij arbodienstverlening. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.
    -
  14-09 SFT in hoger beroep in het gelijk gesteld 
  De kantonrechter stelde eerst vast dat de Stichting Personenvervoer Boxmeer (SPB) in de controleperiode geen personeel in dienst had. Het hof was het hier niet mee eens.
    -
  31-08 Normtijden berekenen moeilijk? Niet met de nieuwe rekenmodule voor 2017-2018. 
  U kunt nu op eenvoudige wijze de normtijd voor de schoolroutes vaststellen. Maak daarvoor gebruik van de nieuwe rekenmodule voor dit schooljaar.
    -
  20-07 Jaarverslag 2016 staat online 
  Meer weten over wat SFT het afgelopen jaar heeft gedaan? En hoe ziet SFT de toekomst van de taxibranche? Lees dan het online jaarverslag van SFT.
    -
  18-07 CAO-partijen wijzigen aanvangsdatum contract werknemer in OPOV-regeling 
  CAO-partijen hebben besloten dat de datum waarop betrokken werknemers in dienst treden bij de verkrijgende vervoerder, gelijk is aan de aanvangsdatum van het betreffende vervoerscontract.
    -
  17-07 CAO Taxi met één jaar verlengd 
  Tijdens het uitwerken van het CAO-akkoord bleek dat het een hele uitdaging is om arbeidstijd goed te definiëren. CAO-partijen hebben nu afgesproken dat de CAO met één jaar wordt verlengd, zodat ze meer tijd hebben om tot een oplossing te komen.
    -
  10-07 Nieuwe internetcursus Contractvervoer staat online 
  Vervoert u leerlingen in het speciaal onderwijs of volwassenen met een verstandelijke beperking? In de nieuwe internetcursus Contractvervoer krijgt u handreikingen hoe u hiermee om kunt gaan.
    -
  04-07 Wettelijk Minimum Loon is gewijzigd 
  Per 1 juli 2017 is het Wettelijk Minimum Loon (WML) gewijzigd. De wet gaat boven de CAO Taxi en concreet heeft dit voor de CAO Taxi consequenties.
    -
  01-06 Vrijwillige aansluiting voor uitzendbureaus bij SFT vervalt per 1 juli 2017 
  Met ingang van 1 juli a.s. komen alle vrijwillige aansluitingen te vervallen. Leent u dus in van een uitzendbureau dat vrijwillig is aangesloten bij SFT, dan wordt die inleen op dat moment beperkt tot 15%.
    -
  01-06 Digitale calculator berekent premiekortingen voor werkgevers 
  Het Ministerie van SZW lanceert in samenwerking met de Belastingdienst en UWV een digitale calculator voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.
    -
  16-05 De vrijwillige aansluiting verdwijnt, en nu? 
  Taxibedrijven die personeel inlenen van detacheringsbedrijven of uitzendbureaus die vrijwillig bij Sociaal Fonds Taxi zijn aangesloten moeten vanaf 1 juli 2017 op zoek naar een alternatief.
    -
  15-05 Taxilerarendag 2017 groot succes! 
  Zo'n 85(!) taxileraren bezochten de twee taxilerarendagen die we dit jaar samen met Stichting TX-Keur organiseerden. Het accent lag dit keer op het oefenen van didactische vaardigheden.
    -
  08-05 Veilig bestanden versturen naar SFT via Cryptshare 
  Wilt u ons per e-mail vertrouwelijke gegevens sturen? Dan bieden wij u nu een veilige oplossing via Cryptshare. Bestanden worden dan versleuteld verstuurd.
    -
  20-04 Denkt u aan de vakantietoeslag in mei? 
  Volgens de CAO Taxivervoer hoort u de vakantietoeslag in mei aan uw medewerkers uit te betalen. En wel uiterlijk op 31 mei. Hoe heeft u dat geregeld?
    -
  18-04 Taxileraren geslaagd! 
  Negen taxileraren hebben hun certificaat dik verdiend. Zij weten nu hoe zij taxichauffeurs op kunnen leiden hoe GOED om te gaan met passagiers met dementie.
    -
  11-04 Meld u aan voor de Taxilerarendag! 
  Op 10 en 12 mei organiseert Sociaal Fonds Taxi samen met TX Keur twee Taxilerarendagen. Bent u er ook bij?
   
  06-04 Volg ook de nieuwe internetcursus 'Zittend ziekenvervoer' 
  De internetcursus 'Zittend ziekenvervoer' biedt taxichauffeurs achtergrondinformatie over het wel en wee van passagiers die regelmatig voor behandeling naar een ziekenhuis of behandelcentrum gaan.
   
  16-02 Nibud onderzoekt financiële problemen op de werkvloer. Doet u mee? 
  Hoe is het gesteld met de financiële gezondheid van uw medewerkers? Heeft u wel eens te maken met werknemers met schulden? Het Nibud heeft een vragenlijst voor werkgevers opgesteld.
   
  16-02 KNV en cliëntenorganisaties creëren modelbestek voor inkoop zorgvervoer 
  KNV heeft samen met de cliëntenbelangenorganisaties Ieder(in) en ANBO de handen ineengeslagen om de uitholling van de kwaliteit binnen het zorgvervoer een halt toe te roepen. (Bron: KNV Taxi)
   
  07-02 Doe GOED als je een klant met dementie in je taxi krijgt 
  De nieuwe branchetraining In de taxi is beschikbaar! Taxichauffeurs kunnen nu online een training volgen over hoe zij om kunnen gaan met mensen met dementie.
   
  02-02 'Nederlander wil iemand met dementie wel helpen, maar weet niet hoe' 
  Uit onderzoek blijkt dat 9 op de 10 Nederlanders niet of slechts een beetje weten hoe ze mensen met dementie kunnen herkennen of helpen. En dit is wel nodig want steeds meer mensen krijgen dementie. (Bron: Samendementievriendelijk)
   
  30-01 Utrechtse heuvelrug is bereid meer te betalen voor leerlingenvervoer 
  "We hebben de afgelopen jaren echt voor een dubbeltje op de eerste rij gezeten", zegt Heuvelrugwethouder Veldhuizen. "Nu zullen we weer de werkelijke kosten moeten gaan betalen. Want een faillissement is ook niet in het belang van de gemeente."
   
  24-01 Pas op met goedkope uitzendkrachten! 
  CAO-partijen hebben besloten dat uitzendkrachten in de taxibranche volledig conform de CAO Taxivervoer uitbetaald dienen te worden. Er is geen mogelijkheid om kortingsregelingen toe te passen.
   
  10-01 Hoge Raad geeft CAO-controleorgaan SFT gelijk 
  Op 6 januari 2017 heeft de Hoge Raad beslist dat een vaststellingsovereenkomst (VSO) tussen een werkgever en werknemer, die in strijd met de CAO is, niet aan een CAO-controleorgaan kan worden tegengeworpen.
   
  02-01 SFT-premie 2017 
  Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe CAO SFT. In de CAO SFT is de hoogte en de verdeling van de premies voor Sociaal Fonds Taxi (SFT) geregeld. In 2017 geldt een premiepercentage van 0,6%.
   
  13-12 Werkhervattingskas 2017; klopt uw beschikking? 
  Voorkom dat u onnodig hoge premies betaalt. Controleer daarom of de toegerekende schadelast op de beschikking gedifferentieerd premiepercentage WhK accuraat is. Onze arbocoach helpt u graag op weg.
   
  06-12 Arbocoach reikt eerste fruitkistje uit 
  Personenvervoer Maas & Waal uit Beneden-Leeuwen doet als eerste mee aan Fit op de Rit. Peer Vos zorgde met het fruitkistje voor een gezonde aftrap van het vitaliteitsproject.
   
  29-11 Mens, wat ben je mooi en juist daarom verdien je goede zorg 
  SFT heeft met Menzis afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering voor de taxibranche. Als medewerker ben je verzekerd voor € 109,48 per maand. Bekijk snel je persoonlijke aanbod.
    -
  22-11 December 2016: éénmalige uitkering 
  Iedere werknemer die op 1 december 2016 in dienst is, heeft recht op een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarloon, uit te betalen in december 2016.
    -
  08-11 Nieuw: Free Learning 'Gezond werken in de Taxi' 
  SFT heeft het Rugboekje omgezet naar een online training. Tijdens de Preventiedag lanceert SFT de Free Learning module 'Gezond werken in de Taxi'. Deelnemers aan de Preventiedag hebben de primeur.
    -
  07-11 NEA-index 0,3 % in 2017 
  Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor taxivervoer 2017 uitkomt op 0,3%.
    -
  07-11 30 jaar Sociaal Fonds Taxi 
  Op 31 oktober organiseerde SFT een kort seminar programma waarbij stil gestaan werd bij het 30-jarig bestaan van SFT en de toekomst van SFT en de cao. Sociale partners concludeerden dat de cao nog steeds van belang is voor eerlijke concurrentie.
    -
  03-11 Sociaal Fonds Taxi bestaat 30 jaar, cao staat onder druk 
  Werknemers en werkgevers vieren op maandag 31 oktober het 30-jarig bestaan van het Sociaal Fonds Taxi met een seminar in Culemborg over de toekomst van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
    -
  24-10 Uitspraak gerechtshof; OPOV-regeling tóch van toepassing bij overgang Regiotaxi Waterweg 
  In het arrest van afgelopen dinsdag 18 oktober inzake Connexxion Taxi Service versus ZCN/BIOS c.s. heeft het Hof Den Haag in kort geding (spoedappel) anders geoordeeld dan de kantonrechter.
    -
  18-10 Vervoerders schrijven te laag in bij aanbesteding contractvervoer 
  Taxibedrijven schrijven te laag in bij de aanbesteding van contracten voor doelgroepenvervoer, zoals leerlingen- en ziekenvervoer, blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van KNV Taxi en de vakbonden FNV Taxi en CNV Vakmensen.
    -
  23-09 SFT werkt aan branchetraining over dementie 
  Peer Vos, Arbocoach, en Ruud de Haan, Hoofd Opleidingen, Arbo en Veiligheid, hebben de opleiding tot trainer gevolgd bij de Alzheimer Stichting. Vorige week hebben zij het certificaat ontvangen.
    -
  13-09 KNV lanceert website met taxiregels 
  Iedereen die als taxichauffeur of -ondernemer aan de slag wil, krijgt met regelgeving te maken. KNV Taxi brengt de regels nu samen op één website: www.taxiregels.nl.
    -
  12-09 Actuele versie looncalculator online 
  In de vernieuwde versie van de looncalculator zijn het nieuwe loon met ingang van 1 januari 2017 en de wijzigingen ten aanzien van het OV-loon en de onregelmatigheidstoeslag bij dienst in het Openbaar Vervoer opgenomen.
    -
  01-09 Nieuw onderhandelingsresultaat CAO Openbaar Vervoer 2016-2017 
  De CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Vanaf 1 juli 2016 wijzigt het uurloon en de onregelmatigheidstoeslag bij dienst in het Openbaar Vervoer.
    -
  01-09 Normtijden 2016-2017 
  Bereken nu de normtijden voor het schooljaar 2016-2017 met de nieuwe rekenmodule.
    -
  14-07 CAO Taxivervoer 2016-2017 
  De nieuwe CAO Taxivervoer gaat in per 1 juli 2016 en loopt tot en met 30 juni 2017. Bekijk nu de gewijzigde artikelen, de nieuwe loontabellen inclusief 1% loonsverhoging en de rekentabel voor de eenmalige uitkering.
    -
  28-06 Vonnis SFT vs Personenvervoer Wolters 
  Deze zaak maakt duidelijk dat een forfaitaire schadevergoeding (boetebeding) geen vervangende schadevergoeding is en kan bestaan naast een vordering tot nakoming van de verplichting om de gevraagde informatie te verstrekken.
    -
  27-06 ILT voert in 2016 minder inspecties taxibranche uit 
  Het jaar 2016 wordt voor het taxitoezicht beschouwd als een overgangsjaar. Oorzaak hiervoor zijn de vernieuwingen in de taxiregelgeving, ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen rond de invoering van de BCT.
    -
  23-06 Tenderteam Taxi gaat problematiek aanbestedingen te lijf 
  KNV Taxi gaat samen met de vakbonden een Tenderteam Taxi oprichten en werk maken van de problemen omtrent aanbestedingen in de taxibranche.
    -
  14-06 Nieuwe CAO Taxivervoer 
  De leden van KNV, FNV en CNV hebben ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van de CAO Taxivervoer. Lees meer over het onderhandelingsresultaat.
    -
  02-06 Jaarverslag 2015 
  U kunt het jaarverslag over 2015 van Sociaal Fonds Taxi nu online bekijken.
    -
  17-05 Bewaar bestanden boordcomputer minimaal 3 jaar 
  Per 1 januari 2017 gaat SFT, net als ILT, controleren op de arbeids- en rusttijden. Dit is een nieuw onderdeel van de controle op de naleving van de CAO Taxivervoer.
    -
  12-05 ILT en SFT ondertekenen convenant 
  Henk van Gelderen (directeur SFT) en Jan van den Bos (inspecteur generaal ILT) hebben onlangs het nieuwe samenwerkings-convenant ondertekend. Bestaande afspraken over gegevensuitwisseling zijn nu aangepast aan de actualiteit.
    -
  14-04 Denkt u aan de vakantietoeslag in mei? 
  Ieder jaar hoort u de vakantietoeslag in mei aan uw medewerkers uit te betalen. En wel uiterlijk op 31 mei. Dat is wat de CAO Taxivervoer voorschrijft (art. 3.13.1 lid 1). Hoe heeft u het geregeld?
    -
  04-04 CAO Taxi en CAO SFT zijn algemeen verbindend verklaard 
  De nieuwe CAO's zijn van kracht per 30 maart 2016. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant.
    -
  21-03 Taxikrant 16 
  Dit keer in de Taxikrant: groeiende belangstelling voor de regiecentrale, tips om inzicht te krijgen in uw pensioen, een dag op pad met een CAO-controleur en wat betekent het TX-Keurmerk voor de chauffeur.
    -
  18-02 Nieuw pilotproject schuldhulpverlening voor taxibedrijven 
  Heeft u regelmatig te maken hebben met werknemers met schuldproblematiek? Dan is dit programma zeker aan te raden. In dit pilotproject is ruimte voor maximaal 12 deelnemende taxibedrijven. Meld u snel aan!
    -
  18-02 Code VVR gratis online beschikbaar 
  U kunt de vernieuwde uitgave van de Code VVR nu ook via onze website downloaden.
    -
  15-02 Minder bedrijven kiezen voor vrijwillige aansluiting in 2016 
  Bij de verlenging van de CAO Taxivervoer per 1 januari 2016 zijn een paar bedrijven afgevallen. Vanaf 1 januari geldt bij hen wel de beperking van 15%.
    -
  01-02 Handige tools Wet werk en zekerheid 
  Door de invoering van de Wwz verandert er veel in het arbeidsrecht. Wat betekent dit voor u als werkgever of als werknemer? Bekijk de tool contractencheck en de tool transitievergoeding.
    -
  12-01 Vernieuwde internetcursus 'Omgaan met agressie in de taxi' staat online 
  De oude internetcursus ‘veilig in de taxi’ is in een nieuw jasje gegoten. De informatie en de filmpjes zijn nu beter afgestemd op het doelgroepenvervoer. Binnen een uur leert u de diverse vormen van agressie herkennen en weet u hoe u er mee om kunt gaan.
    -
  29-12 De Code VVR is vernieuwd 
  In deze vernieuwde uitgave zijn de richtlijnen voor veilig rolstoelvervoer aangepast aan de meest recente wet- en regelgeving. De actuele versie staat online: www.codevvr.nl.
    -
  22-12 Begin 2016 geen premie, daarna wel 
  SFT int premie vanaf 1 mei 2016 omdat de CAO SFT momenteel nog niet algemeen verbindend verklaard is. Dan geldt een premiepercentage van 0,9%
    -
  11-12 Mens, wat ben je mooi en juist daarom verdien je goede zorg 
  SFT heeft met Menzis afspraken gemaakt over een collectieve zorgverzekering voor de taxibranche. Als medewerker ben je verzekerd voor € 98,44 per maand. Bekijk snel je persoonlijke aanbod.
    -
  10-12 Pensioenfonds Vervoer zoekt nieuw bestuurslid 
  Pensioenfonds Vervoer zoekt kandidaten voor de verkiezing van een bestuurslid namens de pensioengerechtigden.
    -
  09-12 FNV-actie chauffeurs Klomp bij SFT 
  Chauffeurs van taxibusjes van Klomp voerden dinsdag 8 december actie voor een betere cao. Daarbij kwamen zij ook naar het kantoor van Sociaal Fonds Taxi om daar hun standpunt duidelijk te maken.
    -
  01-12 Er zijn nog een paar plaatsen vrij! 
  Meld je nu nog aan voor de Preventiedag op woensdag 16 december.
    -
  30-11 Eervolle vermelding voor Vitaliteitsproject Sociaal Fonds Taxi tijdens uitreiking ESF Award 
  'Taxichauffeurs worden vitaler dankzij het Vitaliteitsproject Personenvervoer van SFT.' Dat was de boodschap van SFT tijdens de pitchpresentatie voor de ESF Award.
    -
  17-11 SFT promoot Vitaliteitsproject bij Taxibedrijf Van Alebeek 
  Bekijk de video voor een impressie.
    -
  16-11 Vitaliteitsproject van SFT genomineerd voor ESF Award 
  De stembussen zijn gesloten en de genomineerden voor de ESF-Award 2015 zijn bekend. Het Vitaliteitsproject van SFT heeft een finaleplaats behaald!
    -
  05-11 Preventiedag 2015 
  Op woensdag 16 december vindt de preventiedag plaats op sportcomplex Papendal in Arnhem. Het thema van deze dag is 'Voorkomen van en terugdringen van de verzuimkosten'. Meld u gratis aan!
    -
  03-11 NEA-index voor 2016: 1,2% 
  Panteia heeft berekend dat de kosten voor 2016 stijgen met 1,6%, maar met de correctie van -0,4% van de ingeschatte kosten over 2015 komt de NEA-index uit op 1,2%. Het complete rapport kunt u online bekijken.
   
  22-10 Stem op onze video over het Vitaliteitsproject voor de ESF AWARD 2015! 
  Je kunt stemmen tot 12 november. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat ons project genomineerd wordt voor de finale. Je kunt ons helpen door de video zo vaak mogelijk te delen via je netwerk en social media.
    -
  20-10 Werknemers ontvangen eenmalige uitkering in november 
  In de CAO Taxivervoer is de afspraak opgenomen dat iedere werknemer die op 1 november 2015 in dienst is van een werkgever in de taxibranche recht heeft op uitbetaling in november 2015 van een eenmalige uitkering van € 75,- bruto.
    -
  20-10 Taxikrant 15 
  In deze editie schenken we o.a. aandacht aan de chauffeurscafédagen van Pensioenfonds Vervoer, de branchecijfers, de nieuwe internetcursus 'omgaan met agressie' en we kijken een dagje mee met een monteur van Munckhof.
    -
  17-09 Een gezonde, fitte werknemer voor slechts € 60,-....? 
  Doe mee aan de nieuwe ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid met als thema Vitaliteit. Onze arbo-coach vertelt u er graag meer over.
    -
  01-09 Axitaxi: Eric en Edo over hulp van de bond 
  De AxiTaxi-consulenten helpen je vrijblijvend op weg om te krijgen waar je recht op hebt. Dat doet de vakbond ook. Zij gaan zelfs een stapje verder. Als je lid bent van FNV of CNV heb je recht op hulp. Bijvoorbeeld als je er niet uitkomt met je werkgever.
    -
  20-08 Normering van de rijtijd, hoe werkt dat? 
  U kunt nu op eenvoudige wijze de normtijd voor de schoolroutes vaststellen. Maak daarvoor gebruik van de nieuwe rekenmodule voor dit schooljaar.
    -
  06-08 Kom langs op een chauffeurscafédag! 
  Pensioenfonds Vervoer organiseert in 2015 elke maand een chauffeurscafédag. Pensioenconsulenten van Pensioenfonds Vervoer staan dan van 16.00 tot 20.00 uur voor u klaar om al uw vragen over uw pensioen te beantwoorden.
    -
  06-08 Axitaxi: Rufus en Edo over meeruren 
  Veel chauffeurs maken geregeld meeruren. Maar het bijhouden daarvan gaat nog wel eens mis. Daarom is het belangrijk om je loonstrook goed te controleren.
    -
  15-06 Uw mening over de cao-controle 
  Sociaal Fonds Taxi is benieuwd naar de mening van werkgevers over het verloop van een recent uitgevoerde cao-controle binnen hun bedrijf. Na een bezoek van een cao-controleur ontvangen bedrijven aankomende tijd een digitale vragenlijst.
    -
  11-06 Op weg naar een toekomstbestendige CAO 
  Lees het laatste nieuws over de voortgang van het moderniseringstraject naar een nieuwe CAO. En geef uw reactie via onze website.
    -
  09-06 Axitaxi: Natasha en Edo over pensioen 
  Met elk uur dat je werkt, bouw je pensioen op. Als het goed is krijg je ieder jaar het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van je werkgever. Daar staat precies in hoeveel pensioen je hebt opgebouwd.
    -
  04-06 CAO-partijen willen CAO Taxi half jaar verlengen 
  De huidige CAO loopt tot en met 31 december 2015. Verlenging van de CAO met een half jaar betekent geen loonsverhoging. De extra tijd wordt gebruikt om aan een toekomstbestendige CAO te werken.
    -
  26-05 Nog enkele plaatsen vrij voor de cursus ‘Effectief Casemanagement’! 
  De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden rond verzuimbegeleiding en re-integratie bij werkgevers neer. U ziet dit terug in gewijzigde wetgeving en grotere financiële verantwoordelijkheid. Weet u nog hoe het zit?
    -
  04-05 Taxibedrijf probeert met uitschrijving uit handelsregister CAO-controle te ontlopen 
  De kantonrechter is met SFT van mening dat de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Hij werd daarop persoonlijk aansprakelijk gesteld.
    -
  01-05 AxiTaxi: Hans en Edo over vakantiegeld 
  Vakantiegeld is geen cadeautje maar een recht. De hoogte ervan ligt vast en ook wanneer het uiterlijk betaald moet zijn. Hans en Edo leggen in de video uit hoe het zit.
    -
  23-04 Test uw verkeerskennis in 2 minuten! 
  Met deze online Verkeerstest van Veilig Verkeer Nederland ontdekt u snel en eenvoudig of uw kennis van de verkeersregels nog up to date is.
    -
  23-04 Taxilerarendag 2015 nieuwe stijl 
  Sociaal Fonds Taxi (SFT) organiseert vier regionale bijeenkomsten voor taxileraren en praktijkcoaches. Het thema is: 'kwaliteitseisen van de opdrachtgevers in het taxivervoer'. Meld u nu gratis aan!
    -
  13-04 Werkgever probeert tevergeefs onder CAO uit te komen 
  Een bedrijf dat de bepalingen over de pauzeregeling niet goed naleefde probeerde de claim van SFT te ontlopen door met de taxichauffeurs een vaststellingsovereenkomst te sluiten. Het Hof deed uitspraak.
    -
  02-04 Inspraak over moderne CAO Taxi 
  De eerste bijeenkomst over modernisering van de CAO Taxi was een succes. Ruim veertig werkgevers en werknemers spraken over o.a. flexibiliteit, verdringing, arbeidstijden, etc. U kunt uw stem ook nog laten horen in Zwolle.
    -
  02-04 Bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ lopen risico 
  Sinds april vorig jaar zijn de controle-eisen aangescherpt en leiden bepaalde overtredingen van de CAO eerder tot een bedrijfsoordeel ‘onvoldoende’ met bijbehorende kosten.
    -
  24-03 Taxikrant 14 
  In deze editie aandacht voor het vervoer van donororganen, de opleiding tot directiechauffeur en de vakantietoeslag. We blikken terug op de SFT Preventiedag en gaan met Jacco mee naar hockeytraining.
    -
  05-03 Nieuw Rolstoel ABC online 
  Het Rolstoel ABC is aangepast aan de nieuwe wettelijke regels en de nieuwe code VVR. Verder is er een bibliotheek met tips en wetenswaardigheden aan toegevoegd.
    -
  05-03 AxiTaxi: Rianne en Edo over verlof en vakantiedagen 
  Vakantie is leuk, maar daar heb je wel vakantiedagen voor nodig. Elk uur dat je werkt, bouw je vrije dagen op. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je op de site van AxiTaxi.
    -
  25-02 Provincie Gelderland verliest kort geding over wmo-vervoer Putten 
  Vervoerder ZCN, onderdeel van BIOS-groep, hoeft van de rechter voorlopig niet de Wmo-ritten voor de gemeente Putten uit te voeren onder het Regiotaxi Gelderland-contract. (Bron: TaxiPro.nl)
    -
  17-02 SFT houdt toezicht op OPOV-regeling bij Willemsen de Koning 
  Vijf bedrijfsonderdelen van Willemsen de Koning die het Regiotaxi Gelderland-vervoer uitvoerden, zijn vrijdag 13 februari 2015 failliet verklaard. Wat betekent dit voor de werknemers en hoe werkt de OPOV-regeling?
    -
  16-02 Bedrijfsoordeel ‘voldoende’ online opvraagbaar 
  Met ingang van 16 februari 2015 publiceert Sociaal Fonds Taxi een overzicht van bedrijven met het bedrijfsoordeel ‘voldoende’ op haar website.
    -
  16-02 Schade, wie betaalt dat? 
  Als je veel achter het stuur zit, is de kans groter dat je een keer schade hebt. Mag de werkgever de schade dan op de chauffeur verhalen?
    -
  10-02 Oproep rubriek Mijn Taxi 
  Mag de redactie van de Taxikrant een keertje met u mee op de taxi? Wij zijn op zoek naar verhalen voor de rubriek 'Mijn Taxi'.
    -
  05-01 AxiTaxi: Moustapha en Edo over loon 
  Loon is belangrijk, want daar leef je van. Je moet het op tijd krijgen en het moet kloppen. Helaas gaat dat nog wel eens mis. Twijfel je? Bel het AxiTaxi-team.
    -
  05-01 Minder regeldruk taxivervoer 
  Per 1 januari gelden gewijzigde regels voor rij- en rusttijden in het taxivervoer. Om de regeldruk op de taxibranche te verminderen, worden de regels voor rijtijd geschrapt.
    -
  22-12 1% loonsverhoging per 1 januari 2015 
  In de huidige CAO Taxi, die loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015, is in artikel 3.7.1 een loonsverhoging voor rijdend en niet-rijdend personeel afgesproken.
    -
  22-12 Wijziging algemeen verbindendverklaring artikelen 7.1 en 7.2 
  Het uurloon en de onregelmatigheidstoeslag bij dienst in Openbaar Vervoer zijn algemeen verbindend verklaard.
    -
  22-12 Overstappen? Het kan nog! 
  U heeft nog maar een paar dagen om te kiezen voor een zorgverzekering. Menzis heeft voor u een persoonlijk aanbod gemaakt. Zo kunt u rekenen op goede zorg, passend bij uw persoonlijke situatie.
    -
  22-12 AxiTaxi: Helene en Edo over feestdagen 
  Voor veel chauffeurs betekenen feestdagen extra drukte. Gelukkig zijn er afspraken gemaakt over de feestdagen. Dus check of uw werkgever die nakomt.
    -
  20-11 Bij Menzis staat de mens voorop 
  U kunt rekenen op goede zorg, passend bij uw persoonlijke situatie. U bent al bij Menzis verzekerd vanaf € 68,75 per maand! En met SamenGezond spaart u voor extra korting of leuke producten uit de webshop. Bekijk snel het aanbod!
    -
  13-11 Uitspraken CAO-partijen nu ook online 
  Op onze CAO-website vindt u nu ook de uitspraken van CAO-partijen. Ze staan genoteerd bij het betreffende artikel. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest actuele informatie.
    -
  13-11 Voordelen Menzis op een rij 
  Sociaal Fonds Taxi heeft collectieve afspraken met Menzis. U profiteert zo van korting op uw zorgpremie en u krijgt voordeel met het SamenGezond spaarprogramma.
    -
  11-11 NEA-index voor 2015: -0,2% 
  Panteia heeft berekend dat de kosten voor 2015 stijgen met 0,7%, maar met de correctie van -0,9% van de ingeschatte kosten over 2014 komt de NEA-index uit op -0,2%. Het complete rapport kunt u online bekijken.
   
  06-11 Veelgestelde CAO-vragen 
  Wij hebben ons overzicht met veelgestelde CAO-vragen verder aangevuld. Misschien staat uw vraag er ook bij?
    -
  20-10 Voorlichtingsfilm praktijkexamen Taxi 
  Het CCV heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over het praktijkexamen Taxi. Deze film geeft kandidaten inzicht in het verloop van het praktijkexamen, zodat zij goed voorbereid het examen in kunnen en niet voor verrassingen komen te staan.
    -
  13-10 Taxikrant digitaal of liever gedrukt? 
  Wij zijn benieuwd of u ook tevreden zou zijn met een digitale uitgave van de Taxikrant. Het maken en publiceren van een digitale versie scheelt druk- en portokosten.
    -
  23-09 Komt u ook naar de Preventiedag? 
  Op woensdag 5 november organiseert SFT voor de tweede keer een Preventiedag. Het thema van deze dag is dit jaar 'Duurzame Inzetbaarheid' of wel wat kunnen werkgevers en werknemers met elkaar doen om vroegtijdige personeelsuitval te voorkomen?
    -
  15-09 Meld u nu aan voor de griepprik bij u op locatie 
  Via Menzis kunt u uw medewerkers de gelegenheid bieden om bij u op de werklocatie hun griepprik te halen. U kunt zich tot 1 oktober hiervoor aanmelden. Uiteraard vergoedt Menzis de kosten voor alle medewerkers in de collectieve verzekering.
    -
  11-09 Boordcomputer Taxi 
  De boordcomputer taxi heeft inmiddels zijn intrede gedaan. Voor de controle op de arbeidstijd richt Sociaal Fonds Taxi zich in eerste instantie op de arbeidstijdadministratie, zoals de werkgever die vanuit de cao Taxivervoer verplicht is bij te houden.
    -
  01-09 Normtijden berekenen moeilijk? Niet met de nieuwe rekenmodule voor 2014-2015. 
  U kunt nu op eenvoudige wijze de normtijd voor de schoolroutes vaststellen. Maak daarvoor gebruik van de nieuwe rekenmodule voor dit schooljaar.
    -
  21-08 Subsidie voor duurzame inzetbaarheid 
  Werknemers die goed in hun vel zitten zullen beter functioneren en presteren. Maar hoe pak je dat aan? Het is nu mogelijk om met ESF subsidie te investeren in duurzame inzetbaarheid.
    -
  21-07 Aanrader: cursus 'Financiële problemen op de werkvloer' (i.s.m. Nibud) 
  Reactie van een oud-deelnemer: We hebben de diverse signalen besproken; hoe herken je mensen met problematische schulden, hoe benader je hen, hoe houd je gepaste (zakelijke) afstand, en wat kun je als werkgever betekenen voor je medewerker?
    -
  21-07 Zomervakantie 
  Het is zomer! Geniet van de zon, maar wel op een gezonde manier. U leest alles over veilig zonnen op de speciale website van Menzis.
    -
  17-07 Schrijf u in voor de praktijktraining agressie en geweld/ opvang en nazorg 
  In de dagelijkse omgang met mensen kunt u te maken krijgen met agressief gedrag van een klant. In de praktijktraining leert u hoe u hier mee om kunt gaan. Ook leert u hoe u een collega opvangt na een incident. U oefent uw vaardigheden met acteurs.
    -
  09-07 Tarieven OV uurloon en OV ORT gewijzigd 
  Recent is een nieuwe CAO OV afgesloten. De uitkomsten daarvan hebben ook consequenties voor hoofdstuk 7 uit de CAO taxivervoer, te weten artikel 7.1 Uurloon bij dienst OV en artikel 7.2 ORT bij dienst OV.
    -
  10-06 Ingangsdatum onderdelen Wet Werk en Zekerheid verschoven naar 1 januari 2015 
  Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding, en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk.
    -
  02-06 Het CAO-boekje komt eraan 
  De CAO Taxivervoer vindt u op onze website. Binnenkort bieden wij u ook een uitgebreide zoekfunctie en verwerken we de uitspraken van CAO-partijen in de tekst. Wilt u liever een gratis gedrukt CAO-boekje? Bestel deze dan voor 7 juli via onze website.
    -
  15-05 Loonsom taxibranche krimpt 9,5% 
  In 2013 is de loonsom van taxibedrijven met personeel in loondienst met 9,5% afgenomen. Deze afname wordt veroorzaakt door de bezuinigingen op diverse vormen van contractvervoer zoals AWBZ, regiotaxi, etc. Er is daardoor minder werk voor taxibedrijven.
    -
  01-05 Betaal vakantietoeslagen op tijd 
  De jaarlijkse uitbetaling van de vakantietoeslag komt er weer aan. De CAO Taxivervoer schrijft voor dat de werknemer deze toeslag uiterlijk 31 mei uitbetaald krijgt (art. 3.13.1 lid 1). Heeft u uw zaakjes op orde?
    -
  30-04 Nieuw: cursus 'effectief casemanagement' 
  Voor verzuimbegeleiding en re-integratie heeft u steeds meer specialistische kennis en vaardigheden nodig. Weet u nog hoe het zit? Deze cursus casemanagement richt zich op de specifieke aspecten van de taxibranche.
    -
  17-04 CAO-partijen hebben nadere afspraken gemaakt 
  Tijdens het laatste overleg in maart hebben CAO-partijen gesproken over een aantal praktische zaken uit de CAO en de regeling OPOV. Er zijn toen een aantal nadere afspraken gemaakt. U kunt dit nalezen op onze website.
    -
  16-04 Taxilerarendag populair 
  Sinds bekend werd dat SFT een vervolg op de taxilerarendag organiseert, stromen de aanmeldingen binnen. Momenteel plaatsen wij nieuwe aanmeldingen op de wachtlijst. In praktijk blijkt vaak dat er nog afmeldingen zijn. U kunt dan toch nog deze dag bijwonen.
    -
  14-04 Veel vraag naar training 'financiële problemen op de werkvloer' 
  Deze nieuwe training was al direct binnen een week volgeboekt. Hoe herkent u een werknemer met financiële problemen? Deze en andere vragen komen aan bod in de nieuwe training die het Nibud voor SFT verzorgt.
    -
  10-04 Per 1 april nieuw afspiegelingsbeginsel van kracht 
  Als er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, komen per 1 april a.s. AOW-gerechtigden het eerst in aanmerking voor ontslag.
    -
  07-04 CAO taxivervoer is algemeen verbindend verklaard 
  De nieuwe CAO is van kracht per 4 april 2014. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant. Alle taxibedrijven zijn verplicht de komende twee jaar de CAO Taxivervoer na te leven.
    -
  07-04 Taxilerarendag 2014 staat in teken van lesgeven 
  Op woensdag 14 mei organiseert SFT voor de tweede keer een taxilerarendag voor de TX-Keur geregistreerde taxileraren. De dag vindt plaats in Doorn. Het programma richt zich op het versterken van de didactische vaardigheden. De taxilerarendag 2014 vormt de start van het bijscholingsprogramma voor taxileraren.
    -
  26-03 CAO-partijen wijzigen ingangsdatum: bedrijfsoordeel telt pas mee na datum AVV 
  In de huidige CAO Taxivervoer zijn de regels rond de naleving van de CAO verder aangescherpt. De nieuwe spelregels treden in werking zodra de CAO Taxivervoer algemeen verbindend is verklaard.
    -
  19-03 Taxikrant 12: Nieuwe CAO van kracht 
  In deze editie veel aandacht voor de gewijzigde artikelen in de CAO Taxivervoer. Ook de nieuwe loontabellen ontbreken niet. We gaan terug in de tijd met de familie Ellerie en we gaan op stap met een 'vrolijke vechter'. Ditmaal rijden we een dagje mee met Werner van Hoek uit het Zeeuwse Breskens en de nieuwe voorzitter van KNV Taxi komt aan het woord.
    -
  29-01 Nieuwe aanbestedingen online inzien op website SFT 
  In de CAO Taxi is een afspraak opgenomen over het aanleveren van gegevens bij SFT over de aan te besteden vervoersopdracht. SFT publiceert deze geanonimiseerde lijst van betrokken personeel op haar website.
    -
  20-01 Jos Vaessen voorzitter van bezwaarcommissie SFT 
  Jos Vaessen heeft de hamer overgenomen van Bertho Eckhardt en is nu voorzitter van de bezwaarcommissie SFT.
    -
  13-01 De vervuiler betaalt: CAO-controles tegen betaling 
  Tot voor kort bracht SFT voor reguliere controles op de naleving van de CAO Taxivervoer geen kosten in rekening. Met ingang van 1 januari 2014 komt daar verandering in.
    -
  13-01 Looncalculator klaar voor 2014 
  De looncalculator is bijgewerkt met de actuele loontabellen voor 2014 en 2015. Doorloop stapsgewijs de vragen en u krijgt aan het einde een volledig overzicht van uw salarisopbouw tijdens uw loopbaan.
    -
  23-12 Belangrijkste wijzigingen CAO Taxivervoer en CAO SFT 2014 – 2015 
  De belangrijkste cao-wijzigingen hebben wij voor u op een rij gezet. Deze wijzigingen gaan in vanaf 1 januari 2014.
    -
  19-12 U heeft nog een paar dagen om over te stappen! 
  Met Menzis BudgetBewust bent u al verzekerd vanaf € 66,50 per maand. Kiest u voor BudgetBewust, dan ontvangt u ook nog een welkomstbonus van € 50!
    -
  18-12 CAO Taxivervoer 2014-2015 
  Bekijk nu de volledige tekst van de CAO Taxivervoer voor de periode 2014-2015.
    -
  16-12 SFT-premie over 2014-2015 
  In 2014 hanteert SFT een ander premiepercentage dan in 2015.
    -
  11-12 Nieuwe afspraken in CAO Taxi over feestdagen en overuren/meeruren 
  KNV Taxi en vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben onlangs een cao-akkoord bereikt. Graag wijzen wij u op twee gewijzigde onderwerpen uit de nieuwe cao die nu al actueel kunnen zijn.
    -
  28-11 5 jaar werken aan: goed en betaalbaar collectief vervoer 
  Ter gelegenheid van het 5-jarig lustrum van de projectgroep 'naar beter contractvervoer' onder leiding van KpVV, kwamen de gesprekspartners op 27 november jl. bij elkaar voor een terugblik en een blik op de toekomst. Bekijk de video.
    -
  20-11 Veel animo voor preventiedag 
  Met ruim 80 aanmeldingen voor de preventiedag op 13 december, hebben we de grens bereikt van het aantal deelnemers dat mee kan doen aan de workshops op deze dag.
    -
  18-11 NVN-actie: meldpunt klachten dialysetaxi 
  De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) organiseert in november 2013 de Meldmaand Dialysetaxi voor klachten over het taxivervoer van en naar de dialyse. Het meldpunt moet leiden tot meer inzicht van klachten die leven rond het ziekenvervoer.
    -
  14-11 Bewaartermijn ESF administratie verlengd 
  SFT heeft een bericht van de subsidieverstrekker (het Agentschap SZW) ontvangen over de bewaartermijn van ESF subsidieaanvragen die vallen onder de regelingen over de periodes 2000-2006 en 2007-2013.
    -
  14-11 Premies Menzis dalen 
  Net als vorig jaar daalt in 2014 de maandpremie voor de Menzis Basisverzekering. De nominale maandpremie daalt met € 10,50 naar € 95,50 per maand. Bent u verzekerd via SFT, dan daalt de premie voor de Menzis basisverzekering zelfs naar € 87,86.
    -
  07-11 Vakbonden ‘knarsetandend’ akkoord met sobere CAO Taxi 
  Dat betekent dat taxichauffeurs volgend jaar geen salarisverhoging krijgen en in 2015 slechts 1% erbij en een eenmalige uitkering van € 75 bruto. (Bron: Taxi Pro)
    -
  07-11 Trakteer jezelf vandaag op een beloning! 
  Een beloning is altijd leuk. En we hebben er maar liefst 6 voor je! Want namens Menzis mogen we je 6 Changes aanbieden. Leuke en leerzame online cursussen waarmee je een positieve verandering in je leven brengt.
    -
  06-11 NEA-index voor 2014: +2,8% 
  NEA/Panteia heeft berekend dat voor 2014 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 2,8% gaan stijgen. Het complete rapport kunt u online bekijken.
   
  04-11 Prijswinnaars Alcohol en Verkeer Quiz bekend 
  Tijdens de Taxi Expo konden bezoekers meedoen aan een quiz over het thema 'Alcohol en Verkeer'. De prijswinnaars en de quiz staan nu online. Test uw kennis en check of u de juiste antwoorden weet.
   
  24-10 TX-Keur eist voldoende 
  TX-Keur heeft besloten dat per 1 januari 2014 bedrijven over het bedrijfsoordeel 'voldoende' moeten beschikken van Sociaal Fonds Taxi.
    -
  22-10 Taxikrant 11: De boordcomputer komt eraan 
  SFT gaat de arbeidstijdadministratie via de BCT volledig controleren. Verder een verhaal uit de praktijk van het AxiTaxi-team, een dagje mee met een taxileraar en een blik op de toekomst van de taxisector.
    -
  22-10 Preventiedag 2013 
  Op vrijdag 13 december organiseert SFT een preventiedag speciaal voor preventiemedewerkers, personeelsfunctionarissen en PVT-/OR-leden. Ziekteverzuim en preventie staan deze dag centraal. Meld u gratis aan!
    -
  18-10 Bezoek SFT en het Pensioenfonds Vervoer op de Taxi Expo 
  Maak gebruik van het NS actietarief van € 8,50 voor een bezoekje aan de Taxi Expo. SFT vertelt u meer over de BCT en de Preventiedag. Met vragen over uw pensioen kunt u terecht bij het Pensioenfonds Vervoer.
    -
  17-10 Voorlichting overgang Valys-vervoer 
  SFT organiseert samen met Transvision, Connexxion, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een aantal voorlichtings-bijeenkomsten speciaal voor chauffeurs die betrokken zijn bij het Valys-vervoer. Zij ontvangen een uitnodiging.
    -
  10-10 NEA-index begin november bekend 
  Momenteel is de NEA-index nog niet bekend. Naar verwachting wordt het nieuwe CAO-akkoord nog meegenomen bij de bepaling van het indexcijfer voor 2014.
   
  07-10 Na lang sleutelen: CAO-akkoord bereikt 
  Eind vorige week bereikten werkgeversorganisatie KNV taxi en vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen een akkoord over nieuwe CAO’s per januari 2014. Hoofdlijnen van het akkoord zijn:
   
  07-10 Pensioenspreekuur Pensioenfonds Vervoer 
  Pensioenfonds Vervoer organiseert pensioenspreekuren in zes plaatsen in Nederland. Deelnemers aan het fonds kunnen hier terecht voor allerhande vragen over hun pensioensituatie.
    -
  17-09 Prinsjesdag 
  Vandaag is het Prinsjesdag en zijn de maatregelen vanuit het Kabinet in de Troonrede gepresenteerd. Over de maatregelen die de Basisverzekering aangaan kunt u meer lezen op de website van Menzis.
   
  12-09 Taxi Expo 2013 - Geeft inspiratie om succesvol te ondernemen 
  De laatste trends, de nieuwste producten en innovaties zijn te zien op Taxi Expo 2013 op 25 en 26 oktober in Amsterdam RAI.
    -
  01-08 Normering van de rijtijd, hoe werkt dat? 
  U kunt nu op eenvoudige wijze de normtijd voor de schoolroutes vaststellen. Maak daarvoor gebruik van de nieuwe rekenmodule voor dit schooljaar.
    -
  01-07 Vakantietijd? Het AxiTaxi-team staat voor u klaar! 
  Ook in de zomer kunt u met vragen over de CAO Taxi terecht bij het AxiTaxi-team. Bent u geen lid van de bond? Geen probleem, het AxiTaxi-team helpt u met gratis advies. Bekijk ook nog eens de filmpjes met taxichauffeur Edo op de AxiTaxi-website.
   
  27-06 Gevaar van terugkopen bedrijfswagen door privé onverzekerde medewerker 
  Rijdt iemand in een auto van de zaak, en staat zijn boete op buitengebruikstelling voertuig, dan wordt bij een aanhouding de bedrijfswagen ingenomen. Het bedrijf mag het voertuig dan “terugkopen”. (Bron: de Sociale Raadsvrouw)
    -
  24-06 SamenGezond. Het spaarprogramma van Menzis 
  Met SamenGezond wil Menzis verzekerden stimuleren gezonder te leven. Als u gezond leeft, zit u lekkerder in uw vel en heeft u meer energie. Menzis gelooft dat iedereen hier een bijdrage aan kan leveren en waardeert deze inzet door middel van een spaarprogramma.
    -
  20-06 'Stel bedrijfsoordeel als eis voor hoofd- en onderaannemer.' 
  Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer gaf SFT opdrachtgevers het advies om aan onderaannemers dezelfde eisen (zoals bedrijfsoordeel SFT) te stellen als aan de contractpartij die het vervoer gegund krijgt.
    -
  03-06 AxiTaxi: Natasha en Edo over pensioen 
  Met elk uur dat u werkt, bouwt u pensioen op. Als het goed is krijgt u ieder jaar het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van uw werkgever. Daar staat precies in hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Als u hier vragen over hebt staat het AxiTaxi-team voor u klaar.
    -
  30-05 Wat is een overtreding van de ‘lichtste categorie’? 
  De werkgever is bevoegd de werknemer een tredeverhoging te onthouden bij het begaan van overtredingen. Maar wat wordt nu bedoeld met een overtreding van de lichtste categorie?
    -
  27-05 Taxilerarendag SFT en TX-Keur geeft extra ondersteuning 
  “Het begin van iets nieuws”. Zo omschrijft organisator Sociaal Fonds Taxi de eerste taxilerarendag die woensdag in samenwerking met TX-Keur werd gehouden. De aanwezige taxileraren en praktijkcoaches lieten weten grote behoefte te hebben aan ondersteuning bij het ontwikkelen van geschikt lesmateriaal. (bron: TaxiPro.nl)
    -
  27-05 Verlenging subsidie aanschaf boordcomputer taxi 
  De nieuwe invoeringsdatum van de Boordcomputer Taxi (BCT) is 1 juli 2014. De termijn om subsidie aan te vragen is daardoor ook verlengd. U kunt de subsidie tot 1 juli 2014 digitaal aanvragen bij Agentschap NL.
    -
  08-05 Betaal vakantietoeslagen op tijd 
  De jaarlijkse uitbetaling van de vakantietoeslag komt er weer aan. De CAO Taxivervoer schrijft voor dat de werknemer deze toeslag uiterlijk 31 mei uitbetaald krijgt (art. 3.13.1 lid 1). Heeft u uw zaakjes op orde?
    -
  01-05 AxiTaxi: Hans en Edo over vakantiegeld 
  Wanneer ontvangt u vakantiegeld? Als het goed is in de maand mei. Vakantiegeld is een recht. De hoogte ervan ligt vast en ook wanneer het uiterlijk betaald moet zijn. Vragen? Bel het AxiTaxi-team.
    -
  10-04 AxiTaxi: Bert en Edo over toeslagen 
  Als chauffeur rijdt u op hele verschillende tijden. Met de werkgevers zijn in de CAO goede afspraken gemaakt over toeslagen. Soms ontstaan hierover onduidelijkheden. Wilt u hier meer over weten? Bel het AxiTaxi-team.
    -
  10-04 Digitale RI&E Taxibedrijven geactualiseerd 
  De RI&E is nu nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Bij diverse onderwerpen zijn koppelingen aangebracht die u direct leiden naar oplossingen in de arbocatalogus.
    -
  08-04 Taxilerarendag 2013 
  Op woensdag 22 mei organiseert Sociaal Fonds Taxi (SFT) i.s.m. TX-Keur een taxilerarendag voor taxileraren en praktijkcoaches. De dag staat in het teken van het versterken van de positie van de taxileraar. Aanmelden kan via de website.
    -
  28-03 Lichte toetsing RI&E vervalt! 
  Per 1 april a.s. is er voor de toetsing van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) een wetswijziging van kracht. Dan zal de lichte-toets erkenning van het Steunpunt RI&E-instumenten voor de RI&E Taxibedrijven komen te vervallen.
    -
  18-03 Taxikrant nummer 10: 
  In deze editie onder andere aandacht voor het taxibrancheonderzoek, alcohol en verkeer, TTO's, bezuinigingen op het AWBZ-vervoer en de dag van Sjef van Helden als chauffeur rouwvervoer.
    -
  04-03 Taxichauffeurs vrezen voor hun baan 
  De Gelderlander publiceert een interview met KNV Taxi en SFT over het brancherapport.
    -
  04-03 Taxibranche in zwaar weer: Veel faillissementen verwacht in Brabant 
  Omroep Brabant publiceert een interview met de directeur van Sociaal Fonds Taxi, Henk van Gelderen.
    -
  27-02 Taxibrancheonderzoek 2012: bedrijven hebben het moeilijk 
  Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in slecht weer verkeren. Voor werknemers betekent dit minder zekerheid. Dit alles als gevolg van de bezuinigingen op het contractvervoer. Het volledige rapport kunt u online bekijken.
    -
  04-02 Schade, wie betaalt dat? 
  Als je veel achter het stuur zit, is de kans groter dat je een keer schade hebt. Mag de werkgever de schade dan op de chauffeur verhalen?
    -
  23-01 Wettelijke taxi-examens wijzigen 
  Per 1 februari 2013 vervalt voor het volledige praktijkexamen (TVP) het toetsen van de stratenkennis met de stadsplattegrond. Hiervoor in de plaats komt een extra rijopdracht. (Bron: CBR)
    -
  14-01 OV uurloon en OV ORT gewijzigd 
  Per 1 januari 2013 geldt de nieuwe CAO Openbaar Vervoer. Deze is afgesloten voor één jaar. Dit zijn de nieuwe bedragen bij dienst OV: OV uurloon: € 12,88, ORT: € 4,23.
    -
  09-01 SFT keert 2 miljoen euro uit aan scholingssubsidie 
  In de periode van 2 februari 2011 tot en met 31 juli 2012 heeft Sociaal Fonds Taxi (SFT) iets meer dan 2 miljoen euro uitgekeerd aan scholingssubsidie in de taxibranche.
    -
  07-01 Wijzigingen CAO taxivervoer 
  Er zijn 3 cao-artikelen gewijzigd: Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, Arbeidsovereenkomst met werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt en Overurenvergoeding.
    -
  02-01 AxiTaxi: Moustapha en Edo over loon 
  Loon is belangrijk, want daar leef je van. Je moet het op tijd krijgen en het moet kloppen. Helaas gaat dat nog wel eens mis. Twijfel je? Bel het AxiTaxi-team.
    -
  19-12 Maak kans op schitterende prijzen! 
  Doe mee aan de speciale decemberactie van Menzis. En win een weekendje weg of kaartjes voor een voetbalwedstrijd.
    -
  12-12 Tarief deskundigenoordeel UWV omhoog 
  Het tarief gaat met ingang van 1 januari aanstaande omhoog. Werknemers betalen vanaf die datum €100,- voor het oordeel en werkgevers € 400,-. (bron: Rijksoverheid)
    -
  03-12 Menzis en Sociaal Fonds Taxi werken samen aan uw gezondheid 
  U profiteert hierdoor van aantrekkelijke kortingen!
    -
  03-12 AxiTaxi: Helene en Edo over feestdagen 
  Voor veel chauffeurs betekenen feestdagen extra drukte. Gelukkig zijn er afspraken gemaakt over de feestdagen. Dus check of uw werkgever die nakomt.
    -
  28-11 Benieuwd naar uw loon in 2013? 
  De nieuwe loontabellen voor 2013 zijn vanaf heden verwerkt in de looncalculator. Ook kunt u de tabellen op onze site bekijken (menu CAO - CAO 2009-2013).
    -
  01-11 Menzis Ledenvoordeel (okt. t/m dec.) 
  Elke 3 maanden heeft Menzis uniek ledenvoordeel dat aansluit bij het seizoen. De herfstmaanden zitten boordevol leuke acties en gezonde kortingen.
    -
  01-11 NEA-index voor 2013: +6,5% 
  NEA heeft berekend dat voor 2013 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 6,5% gaan stijgen. Het complete rapport kunt u online bekijken.
   
  01-11 Taxi Expo 2012: hét vakevenement voor de branche kleinschalig personenvervoer 
  Taxi Expo 2012 vindt plaats op 30 november en 1 december 2012 in Amsterdam RAI. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche. U komt toch ook?
    -
  29-10 Uitgiftedatum van bedrijfsoordeel nakijken? 
  Dat kan. SFT biedt opdrachtgevers van een aanbesteding de mogelijkheid om na te kijken wat de meest recente afgiftedatum is van het bedrijfsoordeel. De uitkomst van het bedrijfsoordeel wordt niet gepubliceerd.
   
  25-10 Ziektewet verandert vanaf 1 januari 2013 
  Vanaf 1 januari 2013 verandert de Ziektewet. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat vangnetters met een Ziektewet-uitkering sneller aan het werk gaan. Dit heeft ook gevolgen voor u als werkgever. (bron: UWV)
   
  24-10 Laatste week gratis omwisseling chauffeurspas voor kaart 
  Kiwa Register heeft afgelopen en deze week circa 9.100 chauffeurs voorzien van een Tijdelijke Chauffeurskaart BCT. Inmiddels zijn ruim 44.000 chauffeurspassen omgewisseld. U heeft nog tot 1 november de tijd de gratis omwisseling aan te vragen.
   
  22-10 Menzis verlaagt premie Basisverzekering 2013 
  Ondanks eerdere berichtgeving in de media over stijgende premies, is het Menzis gelukt de premies voor volgend jaar omlaag te brengen.
   
  15-10 NEA index 2013 rond 1 november bekend 
  Momenteel zijn werkgevers en bonden nog met elkaar in gesprek. Dit kan van invloed zijn op de definitieve NEA-index voor 2013. Naar verwachting zal het indexcijfer 2013 rond 1 november bekend gemaakt worden. Houd u onze website in de gaten.
   
  11-10 Kiwa Register geeft tijdelijke chauffeurskaart uit in verband met storing 
  Grote belangstelling voor de omwisseling en technische problemen zorgen ervoor dat mogelijk niet alle chauffeurskaarten voor 1 november geproduceerd zijn. Kiwa Register zal dan Tijdelijke Chauffeurskaarten uitgeven.
   
  08-10 Rolstoelvervoer knap lastig? 
  Ga dan snel naar het 'Rolstoel ABC'. Een gratis internetcursus waar u alles te weten komt over o.a. wet- en regelgeving, gordelplicht, eigen veiligheid en de verantwoordelijkheden van de chauffeur.
   
  01-10 Vragen over de CAO? AxiTaxi weet het antwoord 
  In 11 filmpjes neemt taxichauffeur Edo u mee. Tijdens deze ritjes komt u meer aan de weet over roosters, vakantiedagen, meeruren, etc. Zit u met een bijzondere vraag? Een AxiTaxi-medewerker helpt u graag verder, zonder kosten.
   
  06-09 Pensioenfonds Vervoer doet mee aan Pensioen3daagse 
  Werkt u in het taxi- of busvervoer? En bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer? Tijdens de Pensioen3Daagse organiseert Pensioenfonds Vervoer extra pensioenspreekuren op vrijdag 28 en zaterdag 29 september. Komt u ook?
    -
  20-08 De scholen beginnen weer! 
  U kunt nu op eenvoudige wijze de normtijd voor de schoolroutes vaststellen. Maak daarvoor gebruik van de nieuwe rekenmodule voor dit schooljaar.
    -
  09-07 Omwisseling chauffeurspassen naar chauffeurskaarten is gestart! 
  De geldigheid van de huidige chauffeurspassen komt per 1 november 2012 te vervallen. Kiwa Register is gestart met de uitgifte van chauffeurskaarten. Alle taxichauffeurs in Nederland moeten hun pas omwisselen vanwege de komst van de BCT.
    -
  16-05 Einde ESF subsidie in zicht 
  De subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor opleidingen stopt op 31 juli 2012. Wilt u hiervan nog gebruik maken dan moeten uw werknemers vóór die tijd de opleiding hebben afgerond.
    -
  24-04 Wijzigingen in CAO Taxivervoer zijn algemeen verbindend verklaard 
  De Staatscourant van 24 april 2012 publiceert de algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Taxivervoer.
    -
  09-04 Menzis Fit en Actief (april t/m juni) 
  Lentevoordeel voor leden van Menzis. Zo kunt u nu een gratis Falkplan Wandel- en Fietsrouteboekje aanvragen. Of download een wandel- en fietsapp voor uw smartphone. De app is gratis, de bundel met routes koopt u met € 2,50 korting.
    -
  02-04 SFT controleert loon voor Pensioenfonds Vervoer 
  Met ingang van 1 januari 2012 voert Sociaal Fonds Taxi (SFT) in opdracht van Pensioenfonds Vervoer gerichte controles uit. De afspraak over de gerichte controles is nieuw en staat los van de CAO-controle.
    -
  22-03 Tap Taxi maakt video over gezonde leefstijl 
  Samen met het NISB en SFT is Tap Taxi aan de slag gegaan met het thema gezonde leefstijl. In de video ziet u hoe zij dit hebben gedaan. Heeft u ook interesse? Neem dan contact op met onze arbo-coach.
    -
  20-03 Taxikrant 8 is uit! 
  Bekijk nu de laatste editie van de Taxikrant online. Ontvangt u de krant niet automatisch? Laat het ons weten.
    -
  05-03 Laatste nieuws rondom nieuwe tariefstructuur 
  Een overzicht van de tarieven voor taxi en busje per 1 april a.s.
    -
  01-03 Looncalculator klaar voor 2012 
  De loontabellen voor 2012 zijn er in verwerkt evenals de OV-lonen geldend vanaf 2011. Ook is het nu mogelijk om het onthouden van tredeverhogingen in te voeren.
    -
  09-02 Hoe denkt u over ons? 
  In oktober 2011 voerde Sociaal Fonds Taxi een klanttevredenheidsonderzoek uit onder werkgevers en werknemers in de taxibranche. De resultaten zijn nu bekend.
    -
  06-02 MBO-opleiding taxi geslaagd 
  DVG Personenvervoer is samen met Erkend Opleiden.nl in januari 2011 gestart met een pilot groep voor de branche erkende MBO-opleiding taxichauffeur. Uniek aan deze pilot was dat er elf deelnemers waren van zeven verschillende taxibedrijven in één klas.
    -
  30-01 Menzis Fit en Actief (januari t/m maart) 
  Winters voordeel voor leden van Menzis. Zo kunt u nu de 2e Nationale Schaatsbon gratis krijgen. De voordelen zijn alleen voor werknemers die verzekerd zijn bij Menzis.
    -
  27-01 Nieuw! Internetcursus 'Omgaan met dialysepatiënten in de taxi' 
  In opdracht van de nierstichting is de internetcursus ‘Omgaan met dialysepatiënten’ gemaakt. Deze cursus biedt taxichauffeurs achtergrondinformatie over het wel en wee van deze passagiers.
    -
  11-01 Cursus ‘Preventiemedewerker’ groot succes! 
  De vernieuwde cursus ‘Preventiemedewerker’ slaat goed aan en leidt tot positieve reacties. Interesse? U kunt ook nog mee doen, want in januari, februari en maart staan nieuwe cursusdata gepland.
    -
  11-01 Testrijders gezocht voor taxitestdag 
  Op dinsdag 7 februari 2012 organiseert TaxiMagazine.nl de vijfde Taxitestdag in successie. Op deze taxitestdag draait het om de nieuwste personenauto’s en personenbussen voor taxivervoer. Meld u aan!
    -
  09-01 Tijdelijke aanpassing pensioenregeling 2012 Pensioenfonds Vervoer 
  Per 1 januari 2012 is er sprake van een lichte premieverhoging en een beperkte verlaging van het percentage pensioenopbouw. In januari 2012 ontvangen werkgevers en werknemers een brief over de tijdelijke aanpassing van de pensioenregeling 2012.
    -
  04-01 Let op tijdige loonbetaling 
  SFT constateert regelmatig dat bedrijven niet tijdig het vaste loon betalen. Tot 31 december 2011 zal deze overtreding, mits de betalingen niet later dan de tiende van de opvolgende maand plaatsvonden, niet meewegen voor het bedrijfsoordeel maar vanaf 2012 wel.
    -
  04-01 Bedrijfsoordeel onvoldoende? 
  Als het bedrijfsoordeel onvoldoende is, wordt dat aan het bedrijf bekend gemaakt als een voorgenomen besluit. Dat betekent dat het bedrijf 10 werkdagen heeft om schriftelijk te reageren. Bij geen reactie blijft het bedrijfsoordeel ongewijzigd.
    -
  04-01 Subsidie voor MBO-opleiding Taxichauffeur 
  U kunt ESF-subsidie aanvragen voor de MBO-opleiding Taxichauffeur van branche-erkende ROC’s. Deze subsidie bedraagt max. € 1.400. U kunt de subsidie voor deze BBL-opleiding aanvragen met het speciale aanvraagformulier.
    -
  21-12 Weekendje weg voor puzzelwinnaar 
  'Met meer beweging blijf je langer fit en gezond aan het stuur' was de oplossing van de puzzelactie rond het thema 'Gezond aan het Stuur'. Tijdens de kerstborrel reikte de arbo-coach de cadeaubon uit aan mevrouw W. Roest uit Groot Ammers.
    -
  05-12 Eerste Taxi Expo in Amsterdam RAI groot succes 
  De tweedaagse Taxi Expo 2011 heeft haar deuren gesloten. Maar liefst 2.024 bezoekers bezochten het toonaangevende taxi vakevenement in Amsterdam RAI.
    -
  28-11 Landelijke leidraad voor lastige situaties in de taxi 
  Vanaf vandaag biedt de website van Sociaal Fonds Taxi toegang tot de Toolkit ‘Lastige situaties in de Taxi’. De Toolkit biedt handreikingen voor chauffeurs, werkgevers en opdrachtgevers hoe zij in bepaalde lastige situaties kunnen handelen.
    -
  23-11 Taxi- en touringcarbedrijf Van Driel sluit convenant met IVW 
  Hiermee streven de organisaties naar optimale naleving van wet- en regelgeving en daarmee naar optimale veiligheid en duurzaamheid. Ook zetten zij in op een vermindering van de toezichtlast.
    -
  21-11 Profiteer van korting op uw zorgpremie 
  Sociaal Fonds Taxi heeft samen met Menzis afspraken gemaakt voor goede zorg tegen een scherpe premie. U krijgt 8% korting op de Basisverzekering en 10% op de aanvullende- en tandartsverzekering. Uw voordeel loopt op tot meer dan € 100 per jaar per gezin.
    -
  21-11 Maak de slagzin af en win! 
  Als u de vier puzzels oplost rond het thema 'Gezond aan het Stuur' maakt u kans op een ontspannen weekendje weg. De vierde puzzel is een woordzoeker. U kunt de oplossing insturen tot en met dinsdag 29 november.
    -
  14-11 Lonen stijgen in januari met 5,3% 
  Het inflatiecijfer is bekend. Dat komt uit op 2,3%. Daarnaast spraken partijen af dat per 1 januari 2012 de CAO lonen met 3% stijgen. Dat betekent een totale loonstijging van 5,3%.
    -
  14-11 Wilt u ook graag een weekendje weg? 
  Als u de puzzels oplost rond het thema 'Gezond aan het Stuur' maakt u kans op een ontspannen weekendje weg. De derde puzzel is een kruiswoordraadsel. De vierde en laatste puzzel staat vanaf maandag 21 november online.
    -
  01-11 Menzis Fit en Actief (november/december) 
  November en december zijn de Menzis Zwemmaanden. Ook u kunt daar van profiteren. Omdat SFT en Menzis collectieve afspraken hebben gemaakt, krijgt u een tijdelijke Actiepas. Hiermee profiteert u van een heleboel sportief voordeel.
    -
  27-10 Doet u ook mee aan de puzzelprijsvraag? 
  Maak kans op een weekendje weg en los de puzzels op rond het thema 'Gezond aan het Stuur'. De tweede puzzel is een rebus. U kunt deze nu online bekijken.
    -
  20-10 NEA-index voor 2012: +5,8% 
  NEA heeft berekend dat voor 2012 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 5,8% gaan stijgen. Het complete rapport kunt u online bekijken.
   
  13-10 SFT start met nieuw bedrijfsoordeel per 1 november 2011 
  Het belang van het naleven van de CAO wordt dan nog groter. Het bedrijfsoordeel kan een voldoende of een onvoldoende zijn. Het kan bij aanbestedingen als selectiecriterium gaan gelden. Bent u er klaar voor?
    -
  10-10 Nieuwe Uurlonen en ORT bij dienst Openbaar Vervoer 
  Alle OV CAO partijen hebben met het CAO OV onderhandelingsresultaat ingestemd. Dat heeft ook gevolgen voor de bedragen in hoofdstuk 7 van de CAO taxivervoer.
    -
  06-10 Check nu uw pensioen! 
  Een derde van de Nederlanders maakt zich zorgen over zijn pensioen. Bent u goed op de hoogte? Wijzer in geldzaken organiseert de Pensioen3daagse op 6, 7 en 8 oktober. Deze 3 dagen vinden er allerlei activiteiten plaats om mensen inzicht te geven in hun pensioen.
    -
  06-10 Cursus Preventiemedewerker vernieuwd 
  In november start SFT weer met nieuwe cursussen van een dag voor de preventiemedewerker. Deelnemers leren beter gebruik te maken van de arbocatalogus. Interesse? Meld u snel aan!
    -
  05-10 Laatste kans om uw werkgever te nomineren voor de SFT Pluim 
  Wilt u uw werkgever graag voordragen voor de SFT Pluim? Wees er dan snel bij, de inzendtermijn sluit op 31 oktober aanstaande.
    -
  26-09 SFT Klantenonderzoek: uw mening telt! 
  Half oktober gaat het klantenonderzoek van SFT van start. We willen graag weten hoe u denkt over de dienstverlening van SFT. Wat gaat er goed en wat kunnen wij beter doen?
    -
  05-09 Menzis Fit en Actief (september/oktober) 
  September en oktober zijn de Menzis Fitnessmaanden. Ook u kunt daar van profiteren. Omdat SFT en Menzis collectieve afspraken hebben gemaakt, krijgt u een tijdelijke Actiepas. Hiermee profiteert u van een heleboel sportief voordeel.
    -
  01-09 UWV stelt gemiddelde WGA-premie voor 2012 vast 
  De gemiddelde WGA-premie voor bij UWV verzekerde werkgevers daalt in 2012 van 0,62 naar 0,55 procent. Ook dalen de correctiefactor werkgeversrisico en de minimumpremie voor kleine werkgevers.
    -
  27-07 Meer opleidingen in ESF subsidie project 
  Het overzicht met opleidingen en opleiders is verder uitgebreid. Kijk snel of uw opleiding ook voor subsidie in aanmerking komt.
    -
  06-07 Zitten uw passagiers veilig? Doe de test! 
  Per 1 juli is de Inspectie van Verkeer en Waterstaat gestart met een handhavingtraject speciaal gericht op veilig vervoer van rolstoelen omdat een op de vijf rolstoelbusjes nog steeds op een onveilige manier het vervoer verricht.
    -
  05-07 Persbericht TLN en KNV: Vervoerders dupe van duurdere vergunningen en digitachkaarten 
  Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) verwerpen de tariefsverhoging voor vergunningen en kaarten voor digitale tachografen van o.a. taxi’s.
    -
  04-07 Menzis Fit en Actief (juli/augustus) 
  Juli en augustus zijn de Menzis Zomers Actief maanden. Tijdens deze maanden kunt u, wel of geen lid van Menzis, profiteren van heel veel voordelen. SFT heeft een collectieve zorgverzekering voor de taxibranche afgesloten met Menzis.
    -
  01-07 'Dankzij fanatieke collega's kom je een heel eind' 
  De heer Germers van VMNN uit Emmer-Compascuum is de gelukkige winnaar van de Wii Fit. Hij deed mee aan de fotowedstrijd van Gezond aan het Stuur.
    -
  20-06 Werk aan uw gezondheid! 
  Onregelmatig werk kan leiden tot chronische gezondheidsproblemen. Vaak op het gebied van slapen, eten en bewegen. Op de nieuwe website van FNV en Menzis leest u hier meer over.
    -
  20-06 Inspraak doelgroepenvervoer moet beter worden geregeld 
  Met name gemeenten betrekken de ervaringen van klanten te weinig bij besluitvorming waardoor er onnodig veel misgaat. Dit is één van de conclusies van het project Grip op Vervoer.
    -
  11-05 ESF subsidie verlengd! 
  SFT gaat door met het verstrekken van subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor opleidingen in de taxibranche en de bedrijfstak Besloten Busvervoer. Op 11 mei 2011 kreeg SFT positief bericht van het Agentschap SZW.
    -
  09-05 SFT_Tweet 
  Sinds kort kunt u de berichten van SFT ook volgen via Twitter. Voeg SFT_Tweet toe aan uw Twitter-profiel en blijf op de hoogte van het laatste SFT nieuws.
    -
  02-05 Menzis Fit en Actief (mei/juni) 
  Mei en juni zijn de Menzis Wandel- en Fietsmaanden. Tijdens deze maanden kunt u, wel of geen lid van Menzis, profiteren van heel veel voordelen. SFT heeft een collectieve zorgverzekering voor de taxibranche afgesloten met Menzis.
    -
  02-05 Nieuw adres voor Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer 
  Het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer heeft een nieuw postadres. De website en het telefoonnummer blijven gelijk aan het vorige landelijk klachtenmeldpunt.
    -
  27-04 Tweede Kamer akkoord met nieuwe Taxiwet 
  Gemeenten krijgen de bevoegdheid om taxikwaliteit te bevorderen. Zij mogen taxiondernemers verplichten om zich bij een groep, de Toegelaten Taxi Organisatie (TTO), aan te sluiten, als zij actief willen zijn op de lokale opstapmarkt.
    -
  25-04 Aandacht voor kwaliteit doelgroepenvervoer blijft nodig 
  SFT uit zorg in brief aan Tweede Kamer over voorgenomen bezuinigingen op de projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het contractvervoer.
    -
  16-03 Menzis Fit en Actief (maart/april) 
  Maart en april zijn de Menzis Wellnessmaanden. Tijdens deze maanden kunt u, wel of geen lid van Menzis, profiteren van heel veel voordelen. SFT heeft een collectieve zorgverzekering voor de taxibranche afgesloten met Menzis.
    -
  14-03 Vers van de pers: Taxikrant nummer 6 
  In deze editie extra uitleg over de inschaling in het nieuwe loongebouw, hoe blijft u gezond aan het stuur, mooie verhalen uit de dagelijkse praktijk en natuurlijk de populaire pauze puzzel.
    -
  28-02 Omleidingsroute naar kantoor SFT 
  Door wegwerkzaamheden is het kantoor van SFT bereikbaar via een andere route dan u gewend bent. De omleidingsroute geldt van maandag 28 februari tot vrijdag 15 april 2011. Op de contactpagina vindt u een kaartje met de route die wij adviseren.
    -
  16-02 Nieuwe looncalculator? 
  Jazeker, bereken uw salaris nu met de vernieuwde looncalculator. Doorloop stapsgewijs de vragen en u krijgt aan het einde een volledig overzicht van uw salarisopbouw tijdens uw loopbaan.
    -
  03-02 Wijzigingen in CAO Taxivervoer algemeen verbindend verklaard 
  De Staatscourant van 3 februari 2011 publiceert de algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Taxivervoer.
    -
  01-02 Eindafrekening SFT-premie 2010 
  Werkgevers met personeel in dienst dienen premie voor Sociaal Fonds Taxi af te dragen. Zij ontvangen in week 5 een brief in de bus voor de eindafrekening over 2010.
    -
  31-01 Gewijzigde voorwaarden ESF subsidie 
  Facturen van opleiders en betalingsbewijzen dienen door de werkgever gewaarmerkt te worden als ‘kopie van origineel’ met de originele handtekening van iemand die bevoegd is en de datum van ondertekening. Zie ook check 1 en 2 in de ESF-folder.
    -
  22-12 Nieuwe uitspraken van CAO-partijen 
  De afgelopen periode spraken sociale partners met elkaar over de inhoud en uitleg van enkele artikelen in de CAO taxi 2009 - 2013. Werkgevers en werknemers hebben over een vijftal onderwerpen aanvullende afspraken gemaakt.
    -
  01-12 Lonen stijgen in januari met 3,4% 
  In de CAO Taxivervoer is afgesproken dat er per 1 januari een loonsverhoging van 2% is, met daarnaast een prijscompensatie. Deze laatste is vastgesteld op 1,4%. De CAO lonen stijgen per januari 2011 dus met 3,4%.
    -
  22-11 Taxi Expo 2010 
  Sociaal Fonds Taxi kijkt terug op een succesvolle deelname aan de Taxi Expo 2010 in Houten.
   
  20-11 Doe mee en laat de bal rollen! 
  Heeft u ook zo'n mooie leren gezond-aan-het-stuur-bal gescoord op de Taxi Expo? Dan kunt u meedoen aan de wedstrijd 'Laat de bal rollen' voor taximedewerkers. Op de speciale website Gezond aan het Stuur leest u alles over de actie. Heeft u de bal nog niet? Vraag deze dan snel aan. Kom in beweging en win!
    -
  19-11 Taxibedrijf Jan van Nunen B.V. wint SFT Pluim 2010 
  Een trotse directeur Jan van Nunen van het gelijknamige taxibedrijf nam de oorkonde, mét echte Pluim, in ontvangst tijdens de Taxi Expo. Zijn bedrijf werd voorgedragen door een betrokken taxiwerknemer.
   
  16-11 Foutieve naam op brief Menzis 
  Menzis heeft een brief verstuurd over onze collectieve zorgverzekering. Helaas heeft Menzis een fout gemaakt bij het samenvoegen van de adresgegevens. Daardoor staat op uw brief een andere naam. Menzis biedt haar excuses aan.
    -
  11-11 Nominaties SFT Pluim zijn bekend 
  De inzendtermijn voor de SFT Pluim is gesloten. Een zestal werknemers hebben hun werkgever voorgedragen voor de SFT Pluim. Op vrijdag 19 november tijdens de Taxi Expo maken wij de winnaar bekend van deze eervolle vermelding op het gebied van goed arbo- en ziekteverzuimbeleid.
   
  09-11 Stap nu over naar de Menzis zorgverzekering 
  En ontvang een welkomstcadeau ter waarde van € 50. De collectieve zorgverzekering van Menzis en SFT, biedt u 8% korting op de Basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. Bereken uw voordeel online. Overstappen kan nog tot en met 31 december 2010.
    -
  08-11 Nieuwe voorwaarde subsidie ESF 
  Wilt u een subsidieaanvraag voor opleidingen indienen? Dan vragen wij u voortaan gewaarmerkte kopieën van facturen en betalingsbewijzen mee te sturen. U leest er meer over in de ESF-folder.
    -
  04-11 Laatste kans nominatie voor SFT Pluim 
  Wilt u uw werkgever graag voordragen voor de SFT Pluim? Wees er dan snel bij, de inzendtermijn sluit op 6 november aanstaande.
    -
  01-11 TIP nominatie voor SFT 
  De vakjury van de Taxi Expo heeft de Introductiecursus Leerlingenvervoer genomineerd voor de Taxi Innovatie Prijs. De prijsuitreiking is op vrijdag 19 november.
    -
  27-10 SFT publiceert resultaten taxibranche onderzoek 2009-2010 
  Sociaal Fonds Taxi publiceert de resultaten van het NEA taxibrancheonderzoek 2009/2010. Naast bedrijfseconomische gegevens ging de aandacht nu ook uit naar arbeidszaken en personeelssamenstelling. Het volledige rapport kunt u online bekijken. Of vraag het boekje Kerncijfers aan. Hier staan de belangrijkste uitkomsten op een rij.
    -
  14-10 NEA-index voor 2011: +3,2% 
  NEA heeft berekend dat voor 2011 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 3,2% gaan stijgen. Het complete rapport kunt u online bekijken.
   
  27-09 Taxikrant nummer 5 is uit! 
  Heeft u de krant niet ontvangen? Dat kan. SFT heeft een ander adressenbestand gebruikt. Misschien staat uw adres hier niet bij. Wilt u de krant toch blijven ontvangen, stuur ons dan een e-mail met uw naam en adres ().
    -
  27-09 Taxibranche en arbeidsrecht: weet hoe het werkt! 
  CAO-partijen hebben een handig naslagwerk samengesteld met informatie over regels en wetten die te maken hebben met arbeidsvoorwaarden.
    -
  15-09 Leergang Leerlingenvervoer compleet 
  De Introductiecursus Leerlingenvervoer is klaar en daarmee is de Leergang compleet. SFT biedt (nieuwe) chauffeurs de mogelijkheid om via de gratis internetcursus op eenvoudige wijze kennis te maken met het leerlingenvervoer. Hoe ga je met bijzondere leerlingen om en hoe voorkom je problemen. Filmpjes over diverse praktijksituaties laten u zien wat een goede aanpak is.
   
  15-09 Discussie over normtijd 
  Veel taxibedrijven hanteren voor een schoolroute een vast aantal uren. In de CAO wordt dit de normering van de rijtijd genoemd. Onlangs hebben CAO-partijen afgesproken, wat de procedure is bij discussie over de normtijd.
   
  06-09 Geen baan meer, wel collectieve korting 
  Mensen die buiten hun schuld om hun baan kwijt raken, dreigen ook hun collectiviteitskorting van de zorgverzekering te verliezen. Menzis helpt haar collectief verzekerden met het Vangnet.
    -
  30-08 Pensioenfonds Vervoer: Uw pensioen niet omlaag 
  Demissionair minister Donner heeft op dinsdag 17 augustus bekendgemaakt dat een aantal pensioenfondsen de pensioenen moet verlagen. Dit bericht geldt niet voor uw pensioen bij Pensioenfonds Vervoer.
    -
  30-08 Pensioenfonds Vervoer: Uw pensioen niet omlaag 
  Demissionair minister Donner heeft op dinsdag 17 augustus bekendgemaakt dat een aantal pensioenfondsen de pensioenen moet verlagen. Dit bericht geldt niet voor uw pensioen bij Pensioenfonds Vervoer.
    -
  24-08 Persbericht 'Grip op Vervoer' 
  Leerlingenvervoer kan sterk verbeteren door inspraak belangenorganisaties op aanbestedingen
    -
  19-08 Taxibranche-onderzoek 2010 
  Taxibedrijven kunnen nog tot en met 31 augustus 2010 deelnemen aan de enquête van NEA. Doel is om de ontwikkelingen in de taxibranche in 2009 in beeld te brengen. Heeft u de vragenlijst al ingevuld?
    -
  28-07 Project 'Grip op Vervoer' van start 
  SFT werkt mee aan het project 'Grip op Vervoer'. Gebruikersgroepen worden begeleid om met succes aanbestedingen van contractvervoer te beïnvloeden. In juni 2010 is het project gestart.
    -
  03-07 NOS journaal: problemen taxibranche 
  Op zaterdag 3 juli 2010 besteedde het NOS journaal aandacht aan de problemen in de taxibranche. Het SFT jaarverslag 2009 zorgt voor publiciteit over de naleving van de CAO, de slechte financiële positie van de bedrijven en de rol van gemeenten bij aanbestedingen.
    -
  03-06 Interview Nederlands Vervoer 
  In het mei nummer van Nederlands Vervoer is een interview geplaatst met Henk van Gelderen, directeur Sociaal Fonds Taxi.
    -
  02-06 BTW-heffing op alle CCV-producten 
  Op 1 juli 2010 vervalt de wettelijke BTW vrijstelling voor beroepsonderwijs (en –examens). Het CCV verhoogt de examentarieven voor de examens Huisartsenposten, Sociale Vaardigheden en Doelgroepenvervoer met 19% BTW.
    -
  23-04 'Naar beter contractvervoer' nieuws 
  Bekijk de nieuwsbrief en meldt u aan voor de regiobijeenkomsten.
    -
  21-04 Lappen taxibedrijven de CAO massaal aan hun laars? 
  Op zaterdag 17 april stond in de Volkskrant dat een groot deel van de taxibedrijven de CAO niet naleven. Een reactie van SFT op dit artikel.
   
  21-04 Klink wil beter opgeleide Valyschauffeurs 
  Minister Ab Klink van VWS wil meer gediplomeerde chauffeurs in het gehandicaptenvervoer.
    -
  08-04 CAO SFT algemeen verbindend verklaard 
  Op 7 april 2010 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bepalingen van de CAO Sociaal Fonds Taxi algemeen verbindend verklaard.
   
  08-04 SFT maakt bedrijfsoordeel bekend 
  Het bestuur van SFT heeft besloten dat we in de afsluitende verklaring het bedrijfsoordeel gaan vermelden. Dit bedrijfsoordeel geeft aan in welke mate het bedrijf de CAO naleeft.
   
  01-04 Chauffeurs speciaal onderwijs op cursus 
  Dagblad Trouw publiceert een artikel over taxichauffeurs die de lesstof van de Cursus Leerlingenvervoer toepassen in de praktijk. En taxileraar Botterhuis geeft uitleg.
    -
  31-03 Taxikrant 4 is uit 
  Deze week komt de nieuwste editie van de Taxikrant uit. Nieuwsgierig? Bekijk dan alvast de digitale versie op onze site.
    -
  29-03 Arbocatalogus taxivervoer goedgekeurd 
  De Arbeidsinspectie heeft de arbocatalogus getoetst en goedgekeurd. Zij gebruikt de catalogus als uitgangspunt voor inspecties in de branche.
    -
  24-03 SFT-register taxileraren on-line 
  SFT registreert alle taxileraren die hebben deelgenomen aan de training voor de Cursus Leerlingenvervoer. Taxibedrijven die een trainer nodig hebben voor deze cursus kunnen dit register nu on-line raadplegen.
    -
  19-03 Hogere vergoeding bij dienst in OV 
  De vergoeding voor het rijden van Openbaar Vervoer en de onregelmatigheids-toeslag zijn in de nieuwe CAO voor het Openbaar Vervoer verhoogd met 1%.
    -
  04-02 Uw taxi in de Taxikrant? 
  Stuur ons dan voor 22 februari een foto van uw taxi in een winters tafereel.
    -
  04-01 Taxileraren enthousiast over Cursus Leerlingenvervoer 
  In december 2009 werden de eerste taxileraren getraind voor de Cursus Leerlingenvervoer.
    -
  14-12 Geen premie in 2009, wél in 2010 
  De procedure om de nieuwe CAO SFT algemeen verbindend te verklaren, neemt langere tijd in beslag. Taxibedrijven hoeven daarom over het jaar 2009 geen premie te betalen. Vanaf 1 september 2010 geldt een premiepercentage van 0,9%.
    -
  14-12 Nieuwe loontabellen 2010 
  Vanaf 1 januari 2010 gelden nieuwe overschalings- en loontabellen voor rijdend en niet-rijdend personeel. Deze vervangen de tabellen in het CAO-boekje.
    -
  01-12 Pluim voor Taxicentrale Schot 
  Tijdens de Taxi Expo heeft Henk van Gelderen, directeur van Sociaal Fonds Taxi, de Pluim uitgereikt aan mevrouw C. Schot van Taxicentrale Schot uit Bergen op Zoom.
    -
  26-11 Cursus Leerlingenvervoer gelanceerd 
  Sociaal Fonds Taxi heeft een Cursus Leerlingenvervoer ontwikkeld speciaal voor taxichauffeurs. Het werken met kinderen met een beperking vraagt om andere vaardigheden dan die van een gemiddelde chauffeur.
    -
  26-11 ESF subsidie voor nascholing busschauffeurs 
  Vraag nu ESF subsidie aan voor nascholing van buschauffeurs. Dit ESF project loopt tot en met 31 oktober 2010, en wordt later ook opengesteld voor andere opleidingen.
    -
  24-11 Bijeenkomst Naar beter contractvervoer, Utrecht 
    -
  10-11 Bezoek ons op de Taxi Expo 2009 
    -
  29-10 Bijeenkomst Naar beter contractvervoer 
  Denk en doe mee! Houdt u zich bezig met het aanbesteden of aanbieden van contractvervoer? Kom dan naar de bijeenkomst op 24 november in Media Plaza Utrecht.
    -
  20-10 Uitstel premie voor het jaar 2009 
  Per 1 januari geldt een nieuwe CAO SFT. De procedure om deze algemeen verbindend te verklaren, neemt langere tijd in beslag.
    -
  20-10 Uitreiking handboeken contractvervoer 
  De staatsecretarissen Dijksma, Huizinga en Bussemaker hebben de eerste exemplaren van de handboeken 'Professioneel Aanbesteden voor contractvervoer' uitgereikt.
    -
  07-10 Voorlichtingsbijeenkomst weet wat u waard bent! 
  Voor werknemers met vragen over financiële zaken.
    -
  01-10 Cijfers branche onderzoek 2008 bekend 
  SFT publiceert de uitkomsten van het taxibranche onderzoek.
    -


    Naar boven